1. FÅR DU GÅ VAR DU VILL NÄR DU ÄR UTE PÅ LANDET?

advertisement
Frågesport om allemansrätten
1. FÅR DU GÅ VAR DU VILL
NÄR DU ÄR UTE PÅ LANDET?
1. Nej, du får inte gå närmare ett boningshus än
maximalt 20 meter.
2. Nej, du får inte passera över någons tomt.
3. Ja, du får passera över annans tomt men du får inte uppehålla
dig där.
4. Nej, du får inte passera ett staket runt en tomt, så till vida det
inte finns en grind.
Frågesport om allemansrätten
2. HUR LÄNGE FÅR DU TÄLTA
I NATUREN FÖRUTSATT
ATT DU INTE STÖR
MARKÄGAREN?
1. Du får tälta max en vecka på samma plats.
2. Du bör tälta på en camping om sådan finns.
3. Du får tälta med ett begränsat antal tält i något dygn.
4. Om du inte syns och märks kan du stanna så länge du vill.
Frågesport om allemansrätten
3. FÅR DU ELDA
VAR DU VILL I SKOGEN?
1. Nej, du måste fråga markägaren om lov.
2. Ja, så länge det inte finns ett förbud och om du iakttar största
försiktighet.
3. Ja, om du eldar på bra ställen som klippor och stenpartier.
4. Nej, du får aldrig elda i skogen.
Frågesport om allemansrätten
4. VAD FÅR DU GÖRA MED DIN
PLASTPÅSE MED SKRÄP
OM SOPTUNNAN VID
RASTPLATSEN ÄR FULL?
1. Det går bra att gräva ner eller gömma skräpet, bara det inte syns.
2. Om du knyter ihop soppåsen, kan du ställa den intill den fulla
soptunnan.
3. Du ska ta med dig skräpet.
4. Du kan slänga det på marken och låta exempelvis skogsförvaltaren plocka upp det.
Frågesport om allemansrätten
5. VAD GÖR DU OM DU
MÅSTE UTRÄTTA
DINA BEHOV I SKOGEN?
1. Jag gräver ner bajset och eldar upp använt toapapper (om det inte
är eldningsförbud) eller tar med mig pappret, så det inte blåser
omkring på fjället eller ligger och skräpar i skogen.
2. Jag måste hålla mig, det är förbjudet att uträtta sina behov i
skogen enligt lagen om offentlig urinering.
3. Jag uträttar mina behov bakom en gran, så länge ingen ser är det
ok.
4. Jag kontaktar markägaren efteråt och berättar vart jag uträttat
mina behov.
Frågesport om allemansrätten
6. HAR EN MARKÄGARE RÄTT
ATT FÖRBJUDA RIDNING PÅ
ENSKILD VÄG?
1. Ja, en markägare kan få tillstånd att sätta upp en skylt med
”förbud mot ridning”.
2. Nej, enskild väg betyder att den ligger enskilt och därför går det
bra att rida där.
3. Ja, markägare har själva beslutsrätt att förbjuda sådant som
anses skada deras egen mark.
4. Nej, enligt allemansrätten kan en markägare aldrig förbjuda dig
att rida på någon väg.
Frågesport om allemansrätten
7. FÅR DU LÄGGA TILL VID
NÅGON ANNANS BRYGGA
MED DIN BÅT?
1. Ja, det går alltid bra.
2. Ja, du får lägga till tillfälligt vid en brygga som inte ligger vid en
tomt, så länge inte den som äger bryggan själv behöver använda
den.
3. Nej, en brygga är privat och du får aldrig lägga till där.
4. Nej, och undantag finns endast om det föreligger fara.
Frågesport om allemansrätten
8. VAD FÅR DU GÖRA OM DU
KOMMER TILL EN HAGE SOM
DU VILL PASSERA OCH DET
FINNS DJUR I HAGEN?
1. Enligt allemansrätten ta en omväg runt hagen för att inte störa
djuren.
2. Passera igenom hagen försiktigt, på egen risk och under
förutsättning att djuren inte blir störda eller stressade.
3. Se om du hittar skyltar som upplyser dig om markägaren givit sitt
godkännande till hänsynsfull passage.
4. Alltid fråga djurägaren om lov att gå in i hagen.
Frågesport om allemansrätten
9. FÅR JAG PLOCKA
VILKA BLOMMOR JAG VILL
TILL MIN
MIDSOMMARBUKETT?
1. Nej, alla naturtillgångar tillhör markägaren.
2. Det finns inga begränsningar för att plocka blommor, utom i
lagskyddad natur.
3. Nej, runt midsommar är alla blommor fridlysta.
4. Du får fritt plocka blommor men var uppmärksam på att vissa
växter är fridlysta och därför inte får plockas. Särskilda regler gäller
i nationalparker och naturreservat.
Frågesport om allemansrätten
10. VAD GÄLLER I OMRÅDEN
DÄR DET FINNS EN SKYLT
SOM TALAR OM ATT DET ÄR
ETT NATURRESERVAT?
1. Här får du ströva fritt oavsett vem som äger marken men du får
aldrig slå upp tält utan att fråga markägaren om lov.
2. Här gäller speciella regler och du måste själv ta reda på vilka de
särskilda bestämmelserna är.
3. I detta skyddade område finns särskilda bestämmelser och
tillträdesförbud råder med hänvisning till känslig unik flora och
fauna.
4. Här gäller kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Frågesport om allemansrätten
11. HAR EN MARKÄGARE RÄTT
ATT FÖRBJUDA HUNDAR
FRÅN SIN MARK?
1. Nej, inte om hunden är kopplad eller under strikt uppsikt och inte
skadar eller stör.
2. Ja, om markägaren exempelvis är hundrädd har hen
möjlighet att sätta upp en förbudsskylt utan att söka tillstånd.
3. Ja, under 1 mars – 20 augusti får markägare förbjuda
hundar att komma in på sina marker, även om hunden är kopplad.
4. Ja, under jakten om det är en stor hund, även om den är kopplad.
Frågesport om allemansrätten
12. FÅR DU GÅ ELLER RIDA PÅ
ÅKRAR MED VÄXANDE
GRÖDA?
1. Ja, du får gå men inte rida.
2. Det beror på vad som odlas på marken.
3. Du får inte gå eller rida på åkrar med växande under sommarhalvåret, eftersom du riskerar att skada det som ska skördas.
4. Ja, om grödan har vuxit klart.
Rätta svar till frågesport om allemansrätten
Frågesport om allemansrätten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Download