Undersökningen

advertisement
Fickpengar 2013
Ingela Gabrielsson
Privatekonom
2013-11-21
Sammanfattning
• Traditionen att ge våra barn och ungdomar regelbundna fickpengar är på
avtagande. Sedan 2006 har andelen föräldrar som gör detta minskat med 16
procentenheter, från 76 procent.
• Det är framförallt yngre tonåringar som en regelbunden fickpeng.
• Man väljer att istället ge pengar vid behov då man anser att man ändå betalar
allting. 32 procent anser också att deras barn är för omoget för att handskas
med fickpengar.
• Ansvar, sparande och uppfostran är de tyngsta skälen bland dem som
fortfarande ger fickpengar till sina barn.
• Fickpengar ges mestadels som kontanter ( 51 %) medan 38% använder sig av
banköverföring. Det är en långsam förändring bort från kontanter. 2011 var det
53 procent som använde sig av banköverföring och 36 procent som valde
banköverföring.
• 6 av 10 har eget bankkort, vanligast från 12-årsåldern.
2
Trenden att ge ge vecko- eller månadspeng viker nedåt
Får ditt barn fickpengar?
18%
20%
Andelen som regelbundet får fickpengar:
2006: 76 %
2011: 69%
2013: 60%
Ja, veckopeng
Ja, månadspeng
Ja, då och då
Nej, inte alls
23%
40%
3
Yngre tonåringar kammar hem fickpengarna
Får ditt barn fickpengar?
80%
70%
60%
50%
Ja, veckopeng
Ja, månadspeng
40%
Ja, då och då
Nej, inte alls
30%
20%
10%
0%
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
4
17 år
Pengar ges vid behov istället för som vecko-eller månadspeng
Vad är skälet till att du inte ger ditt barn vecko-/månadspeng?
Jag/vi ger pengar när vi tycker det behövs
47%
Jag/vi betalar ändå för allting
39%
Mitt/vårt barn är för ungt/omoget
32%
Jag/vi ger pengar när barnet ber om det
27%
Andra skäl
14%
Jag/vi har sällan kontanter i plånboken
11%
Om mitt barn behöver pengar bör han/hon tjäna ihop
dem på egen hand
7%
Jag/vi känner att vi har bättre kontroll när vi betalar
istället för att ge barnet egna pengar att bestämma över
6%
Jag/vi vet aldrig hur stor summa det bör vara
3%
Jag/vi har inte råd
3%
Vet inte
1%
5
Ansvar, sparande och uppfostran skäl till att ge vecko-eller
månadspeng
Vad är skälet till att du ger ditt barn vecko-/månadspeng?
Jag/vi vill lära vårt barn att ta ansvar för sina pengar
90%
Jag/vi vill lära vårt barn att spara
42%
Jag/vi tycker att det ingår i uppfostran
40%
Det är ett sätt att ange ramar för mitt barns
konsumtion
34%
Andra skäl
6%
Jag/vi vill undvika tjat om pengar hela tiden
5%
Vet inte
%
6
Fler pojkar än flickor får överhuvudtaget fickpengar
Får ditt barn fickpengar?
Pojkar
21%
Flickor
18%
6-8 år
5%
14%
5%
16%
22%
28%
35%
12-14 år
24%
40%
25%
9-11 år
15-17 år
39%
21%
43%
30%
23%
55%
26%
71%
Ja, veckopeng
Ja, månadspeng
12%
14%
Ja, då och då
5%
9%
Nej, inte alls
7
Veckopeng blir till månadspeng i 10-årsåldern
Får ditt barn fickpengar?
80%
70%
60%
50%
Ja, veckopeng
Ja, månadspeng
40%
Ja, då och då
Nej, inte alls
30%
20%
10%
0%
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
8
17 år
Fickpengen ökar stadigt från 12-årsåldern
Genomsnittlig fickpeng per månad
900.00
863
800.00
668
700.00
600.00
546
500.00
414
400.00
283
300.00
226
200.00
100.00
61
81
90
7 år
8 år
160
163
169
9 år
10 år
11 år
0.00
6 år
12 år
13 år
14 år
15 år
9
16 år
17 år
Kontanter slår banköverföring som dock ökar långsamt
Ger du fickpengarna som kontanter eller som banköverföring till barnets konto?
1%
10%
Kontanter
2011: kontanter eller
banköverföring?
Banköverföring
51%
38%
Både kontanter och
banköverföring
Ingen av dessa
Kontanter
53 procent
Banköverf.
36 procent
Båda
11 procent
10
De yngsta barnen får enbart kontant veckopeng
Ger du fickpengarna som kontanter eller som banköverföring till barnets konto?
Pojkar
52%
Flickor
38%
49%
39%
6-8 år
1%
11% 1%
%
100%
9-11 år
82%
12-14 år
15-17 år
9%
10%
44%
14%
Kontanter
42%
72%
Banköverföring
Både kontanter och banköverföring
Ingen av dessa
11
6% 2%
13%
2%
14%
1%
Vet inte
6 av 10 har eget bankkort
Har ditt barn ett eget bankkort?
40%
Ja
Nej
60%
12
Bankkortet introduceras vanligen när man blir tonåring
Har ditt barn ett eget bankkort?
Pojkar
42%
Flickor
6-8 år
9-11 år
12-14 år
58%
37%
63%
8%
92%
11%
89%
47%
53%
15-17 år
89%
Ja
11%
Nej
13
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea
Datainsamlingen gjordes 19 augusti – 3 september 2013
Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel
Totalt genomfördes 1 005 intervjuer med föräldrar till hemmaboende barn i
åldern 6 – 17 år
Svaren viktades i fråga om föräldrarnas ålder, kön och region
14
Download