Meteorit - Destination Orsa

advertisement
Den blottlagda profilen i Kårgärde
Dagens Tips
Karta över Siljansringen
Kårgärdeprofilen- se meteoritnedslaget som
formade Siljansringen
Orsasjön är en del av Siljansringen, som bildades för 365 miljoner år sedan när en stor meteorit slog
ner öster om Orsasjön/Siljan. Meteoriten hade en diameter på 4000 meter och träffade jorden med en
enorm kraft. De bildade Europas största krater med en diameter på över 50 km. Jorden är elastisk och
med tiden så fjädrade kraterns mitt tillbaka och bildade en kupol, medan utkanterna av kratern
fortfarande är nedsänkta och idag utgörs av ringen av sjöar och vattendrag som kallas Siljansringen.
Kraterns inre delar (kupolen) är en platt, skogbeklädd yta med näringsfattig granit som huvudsaklig
berggrund, medan ytterkanterna består av sedimentära bergarter, bördiga sluttningar och de större
vattendragen. När människan flyttade hit så började man odla på de kalkrika och bördiga sluttningarna
och på så sätt formades det öppna kulturlandskap som vi har idag.
Ännu längre tillbaka, för 400-500 miljoner år sedan låg vår kontinent på södra
halvklotet. Det som nu är Sverige var täckt av ett varmt, tropiskt hav med ett
rikt växt- och djurliv. Det fanns alger, trilobiter, koraller, bläckfiskar, sjöliljor
och mycket annat. Grus, sand och lera avlagrades på havsbotten. Döda växter
och djur bakades in i sedimenten när lager lades på lager. Med tiden förstenades
lagren till så kallade ”sedimentära bergarter”. Det bildades kalksten, lersten och
sandsten. Idag kan du hitta fossiler från den tiden då Siljansringen låg under ett
tropiskt hav. Den unika geologin gav jordarter som gynnar en rik odlingsbygd,
flora och fauna som annars inte skulle finnas i den här delen av Sverige.*
Kårgärdeprofilen ligger strax nedanför Folkparken Skeer,
högt ovanför Orsasjön med utsikt över en del av
Siljansringen. En liten stig leder ner till profilen, där man
blottlagt berglagren som vräkts på högkant av den enorma
kraften i meteoritnedslaget. Små skyltar talar om var du
annars hittar de berglager du ser. En idyllisk plats mitt i
kulturlandskapet, perfekt för en picknick!
Kårgärdeprofilen är en del av Stenens rike i norra
Dalarna. Turistbyrån kan berätta om fler geologiska
sevärdheter i Orsa kommun.
Vi önskar dig en trevlig & lärorik dag i Kårgärde!
© 2011 Ola Granholm, turismansvarig i Orsa kommun.
För fler aktiviteter i Orsa, se www.destinationorsa.se
* Källa: Rättviks Naturguide
E 45
Kårgärde
© 2011 Ola Granholm, turismansvarig i Orsa kommun.
För fler aktiviteter i Orsa, se www.destinationorsa.se
Download