Hej - Orsa Kommun

advertisement
Näringslivs – och utvecklingskontoret
Orsa kommun
Vårt kontor på Dalagatan 1
Hej!
Vi vill med detta brev hälsa dig välkommen som företagare i Orsa kommun! Det finns
idag ca 400 aktiva företag i kommunen. De och andra aktörer hittar du i vårt register på
www.orsa.se, klicka på rubriken ”Näringsliv” och sedan på ”Företagsregister”. Om du inte
har tillgång till Internet så får du gärna ringa till oss för att få hjälp! Detta brev skickas till
alla som har startat företag i- eller flyttat sitt företag till Orsa.
Vi som skickar det här brevet arbetar på Näringslivs- och Utvecklingskontoret i Orsa
kommun. Vi hjälper dig gärna med frågor om ditt företagande. Vi vill också gärna få dina
synpunkter om hur Orsa kommun fungerar för dig som företagare. Ring, mejla eller faxa till
oss och berätta! Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete med att göra Orsa mer attraktivt för
företagare. Så därför tar vi tacksamt emot synpunkter som hjälper oss att utvecklas!
Vi kan hjälpa dig med följande:
 Att hitta rätt i Orsa kommun (kontaktpersoner på de olika förvaltningarna och i
kommunledningskontoret), Region Siljan, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna,
mm.
 Nyföretagar- och innovationsrådgivning
 Företagsutveckling (bollplank och hjälp med att hitta kontakter som kan hjälpa dig
vidare i ditt företagande, marknadsföring, finansiering, mm)
 Att komma i kontakt med andra företag (leverantörer och samarbetspartners),
företagarföreningar, mm.
 Bidragsansökningar (Orsa kommun ligger i ett stödområde och det kan finnas
bidrag att söka för vissa investeringar, kompetensutveckling, anställning av
arbetslösa, mm)
 Finansieringsfrågor
 Att vara ”bollplank” för dig i utvecklingsfrågor, rekrytering, design, mm
 Exportfrågor och internationella kontakter
Tillsammans med den lokala företagarföreningen arrangerar vi företagarfrukost första
fredagen i varje månad (utom juli). Då brukar det komma 30-80 personer som får information
om vad som händer i kommunen, i andra företag och hos andra aktörer som kan vara
intressanta för dig. Ett bra forum för nätverkande, affärsmöjligheter och ”omvärldskoll”!
Vi driver dessutom ett antal branschgrupper; Trä, Verkstad, Handel, Hälsa och Turism.
Grupperna träffas 2-4 ggr per år och vi skickar ut inbjudan några veckor före mötet. Vi har
också något som heter ”Orsa företagsråd”, där ett antal företagsledare ca fyra gånger per år
träffar kommunledningen för att diskutera angelägna/strategiska frågor.
Du kan läsa mer om näringslivskontoret på www.orsa.se. Hör av dig om det finns något du
vill fråga vill fråga oss om. Eller besök oss på Dalagatan 1! Vi gör även företagsbesök (ca 50
varje år) och besöker dig gärna, ring oss för att boka en tid! Välkommen!
Ola Granholm
Liselott Hansson Malmsten Olof Herko
Liselott Länsmans
Tfn 0250-55 21 18, fax 0250-431 20, e-post [email protected]
Linda Söderberg
Download