Musikmässan – Det är långt till Stockholm

Musikmässan – Det är långt till Stockholm
Enda mötesplatsen för HELA Dalarnas musikliv!
För tredje gången ordnas Musikmässan – Det är långt till Stockholm på Folkets Park
Skeer i Orsa 26 – 27 oktober.
På programmet står konserter, seminarier, kurser och utställningar, samtliga med
syftet att visa upp Dalarnas musikliv – oavsett genre – och samtidigt positionera det i
den stora musikvärlden. Faktum är att Musikmässan är den enda mötesplatsen för alla
branschaktörer i hela länet. Dessutom är riksorganisationer som SAMI, STIM, SKAP
m fl är givna på mässan.
- Vår målsättning när vi startade mässan för tre år sedan var att vi inom fem år ska ha
vuxit ur Skeer. Frågan är om vi inte når upp till det målet redan i år, för intresset
växer. Utan att vi har marknadsfört oss än har Dalarnas musiklärare beslutat lägga
sina länsstudiedagar i samband med mässan. Redan där har vi halva besöksunderlaget
från första mässan täckt!
Första året fanns EU- projektet Orsamusik.nu med som motor för projektet. Ifjol hade
projektet upphört, men initiativtagarna till mässan tyckte att den var så viktig att man
utan pengar men på ren envishet genomförde mässan ändå, med lyckat resultat.
Arrangörsskapet togs över av Orsa musikkompani, musikernas egen ekonomiska
förening, vars huvuduppgift är att sköta glada musikanters ekonomiska
angelägenheter. Studiefrämjandet och Folkets Park Skeer insåg också mässans
potential och gick med som medarrangörer.
- I år kan vi glädjande nog notera ett ännu större engagemang från våra vapendragare
ute i länet som Folkmusikens hus, Rockutbildningen Boomtown, MoKS och Musik i
Dalarna. Det kan synas som en spretig blandning musikaliskt, men vi har oerhört
många gemensamma nämnare när det gäller utbildningsfrågor, arrangörsfrågor,
upphovsrättsfrågor osv. Och här i Orsa har vi alltid struntat blankt i vad folk spelar för
sorts musik. Huvudsaken är ATT man spelar. För musik är viktigt. Både för bygdens
profil, men framförallt för folks välbefinnande. Mässan är helt enkelt ett
folkhälsoprojekt…
…och ett folkbildningsprojekt. Bland annat kommer man att kunna lära sig
låtskrivarkonstens hemligheter av Michael Blair, låtskrivare till The Rasmus,
Weeping Willows och Allen Ginsberg, producent för Ryan Adams och Eggstone och
trumslagare åt storheter som Tom Waits, Elvis Costello och Lou Reed bl a. Mer
namedropping än så står man nästan inte ut med…
Detaljprogrammet är under utformning, men kika in på www.orsamusik.nu för att
hålla er uppdaterade.
Presskontakt: Janne Bäckman, tel 0250-552129