12 tips inför mässan

advertisement
Så lyckas du på jobbmässan
En jobbmässa erbjuder fantastiska
möjligheter att träffa ­arbetsgivare.
Arbetsförmedlaren Christel
­Ingemansson ger sina tolv
bästa tips på hur du gör ett lyckat
mässbesök!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TEXT: SANDRA TROEDSON
Reka hemma
Börja besöket redan hemma
genom att gå in på webb­en för
att se vilka företag som finns
på mässan. Gör en priolista och
skriv ner i vilken ordning du ska träffa de olika
företagen. Läs på
Använd internet och läs på
om de företag du kommer att
ta kontakt med. Då är du väl
­för­beredd för ett givande samtal och vet
också vilka typer av tjänster de söker.
Uppdatera
dina papper
Skriv ut ditt cv i flera ex.
Skriv ett personligt brev till
varje företag du kommer besöka. Använd dig
av informationen du hittat på nätet.
Utnyttja
alla dagar
Pågår mässan i flera dagar
bör du använda första dagen
som en researchdag. Skanna
mässlokalerna och kartan och ta reda på
var dina favoriter finns.
Välj tidpunkt Åk inte till mässan för tidigt
på morgonen – alla brukar
komma när de öppnar. Vänta
i stället till eftermiddagen. Då
har du ett guldläge eftersom du slipper slåss
med hundratals andra om arbetsgivarens
uppmärksamhet.
Häng av dig
kläderna
Även om det kostar pengar
är det värt det. Du orkar mer
och du ger dessutom ett
mer avslappnat intryck.
Ensam är bäst
Gå inte i klunga – gå själv! Då
blir du inte en ­i mängden och
dina c­hanser att få bra personlig
kontakt ökar avsevärt. ILLUSTRATION: LOTTA SJÖBERG
Gör intryck
Första sekundernas intryck
är avgörande. På jobbmässor
är attityden, glimten i ögat
och din approach viktigare
än formalian. Förbered gärna en presentation av dig själv hemma.
Frågor som
inte bör ställas
Börja INTE med frågor
om lönen, semester,
­anställningsvillkor och
­förmåner. Och säg inte att du blivit “­dit­skickad”. Visa i stället att du är
­intresserad av ­tjänsten och av företaget
som arbetsplats.
10 11
Referera
i samtalet
Referera till vad
du läst på arbetsgivarens webb när
du pratar med arbetsgivaren. Samtalet
kommer igång lättare och du visar att du är
intresserad och påläst.
Hänvisas
du till
webben?
Hänvisar arbetsgivaren
till webben – referera till företagets
kontakt­person som du träffade på mässan
för att göra din webbansökan personlig.
12
ILLUSTRATION: LOTTA SJÖBERG
Följ upp
Några dagar efter
ditt mässbesök är
det dags för återkoppling. Mejla eller ring
de arbetsgivare du träffat. Referera till dem
du pratat med på mässan. Våga be om att få
komma på intervju!
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards