Förarbete till Spelet om genetik och etik på

advertisement
Förarbete till Spelet om genetik och etik på Nobelmuseet
Detta kan används som alternativ till PowerPoint-presentationen.
Förberedelse inför besöket
Nobelmuseet ligger på Stortorget i Gamla Stan (ca. 300 meter från tunnelbanan).
Gentekniken utvecklas enormt snabbt och många har fått Nobelpris för
forskning i ämnet de senaste åren. Är utvecklingen endast positiv? Vad är rätt
och vad är fel? Det kommer ni snart att få vara med och bestämma!
Ni kommer att vara med om ett rollspel där eleverna utgör den kommitté som
säger ja eller nej till olika genetiska förslag. Eleverna kommer att tilldelas en roll
och debattera utifrån vad just den personen skulle tycka i frågorna som ställs!
Nyttiga förkunskaper
För att dina elever ska få ut så mycket av besöket som möjligt är det bra om ni
har gått igenom följande:
Gener fungerar som instruktioner till de proteiner som kroppen ska skapa.
Proteiner bestämmer över det mesta som händer i kroppen, bland annat hur vi
ser ut och hur vi fungerar.
Generna är delar av DNA-strängar. Dessa DNA-strängar bygger upp de 46
kromosomer som finns i människans cellkärnor.
Genteknik handlar om att ”klippa och klistra” gener. Exempel på gentekniker
är:
• Genmodifierade organismer – ändringar i generna så att växten, djuret
eller bakterien får nya egenskaper.
• Fosterdiagnostik – undersökning för att hitta sjukdom (t.ex. Downs
Syndrom) eller missbildning hos fostret.
• Kloning – skapar en genetiskt identisk kopia av något levande.
6 steg till kloning:
1. Ta en kroppscell från djuret som ska klonas och ta ut cellkärnan
2. Operera bort cellkärnan från ett obefruktat ägg
3. Cellkärnan från djuret förs in i det kärnlösa ägget (DNA från djuret som
ska klonas finns nu i ägget)
4. Äggcellen läggs i en skål, börjar dela på sig och utvecklas till ett embryo
5. Embryot planteras i livmodern hos en fostermoder och utvecklas till en
färdig unge
6. Den klonade ungen föds
Download