Geovetenskap 15 hp, vt 2013

advertisement
Geovetenskap 15 hp, vt 2013
Kursansvarig: Tord Andersson,
Prel.schema 2012-12-06
v.
4
Må 21.1 09.00-1200
Ti 22.1 09.00-12.00
N460
N300
TA
TA
On 23.1 09.00-12.00
To 24.1 08.00-10.00
10.15-12.15
13.00-15.00
Fr 25.1 10.00-12.00
Registrering. jordens uppbyggnad, litosfären
Geologiska data, kartor och introduktion eget arbete
Mineral
Mineralövn. 1, Grp 3
Mineralövn. 1, Grp 4
Mineralövn. 1, Grp 1
Mineralövn. 1, Grp 2
N460
NC280
NC280
NC250
NC250
TA
DK
DK
DK
DK
v. 5
Må 28.1 09.00-12.00
13.00-15.00
Mineral
Mineralövn. 2, Grp 2
N460
NC240
N460
TA
DK
Ti 29.1 09.00-12.00
On 30.1 09.00-12.00
To 31.1 08.30-10.30
10.30-12.30
13.00-15.00
15.00-17.00
Fr 1.2 09.00-12.00
v.
6
Må 4.2 09.00-12.00
13.00-15.00
Ti 5.2 10.00-12.00
On 6.2
To 7.2
Fr
v.
7
Må
Ti
Ti
8.2
N460
TA
TA
DK
DK
DK
DK
TA
Metamorfa bergarter
Bergartsövn 1, Grp 3
N460
NC240
TA
DK
09.00-12.00
Deformation och strukturer i berg
Bergartsövn 1, Grp 4
Sveriges berggrund
N460
NC230
Triple
TA
DK
TA
13.00-15.00
15.00-17.00
Bergartsövn 1, Grp 2
Bergartsövn 1, Grp 1
08.00-10.00
10.15-12.15
13.00-15.00
15.00-17.00
Bergartsövn 2, Grp 2
Bergartsövn 2, Grp 1
Bergartsövn 2, Grp 4
Bergartsövn 2, Grp 3
Vittring och landskapsformer
NC240
NC240
NC250
NC250
NC250
NC250
N460
DK
DK
DK
DK
DK
DK
HI
N460
TA
09.00-12.00
11.2 09.00-12.00
12.2 09.00-15.00
12.2 16.00
Geologisk tid
Magmatiska bergarter
Mineralövn. 2, Grp 1
Mineralövn. 2, Grp 2
Mineralövn. 2, Grp 3
Mineralövn. 2, Grp 4
Sedimentära bergarter
Mineraliseringar
Studentsportardag
Inlämning eget arbete för granskning
N460
NC240
NC240
NC240
On
To
Fr
v.
8
Må
Ti
On
To
13.2 09.00-12.00
14.2 08.30-12.30
15.2 12.00
Resurser i berg
Mineral- och bergartsexamination
Återlämning för revidering
N460
NC250
18.2
19.2 08.30-12.30
20.2 08.00-12.00
21.2 10.00-12.00
Redovisning eget arbete
Exkursion
Frågestund
N460
TA
Universum TA
N460
TA, HI
Tentamen
Skrivsal ÖP
Fr 22.2 09.00-14.00
TA
TA
Prel. schema moment 2, 7,5 hp , 2012-12-03
v.9
Må
25.2 09.00-12.00
13.00-15.00
On
To
To
Fr
Mar
s
v.10
Må
27.2
28.2
28.2
1.3
09.00-16.00
09.00-12.00
13.00-16.00
09.00-16.00
4.3
10.00-12.00
Ti
On
5.3
6.3
09.00-12.00
09.00-16.00
To
7.3
09.00-16.00
Fr
8.3
09.00-16.00
Introduktion till moment, samt GIS och digital
karthantering N460
Introd. till hydrologi och semin.uppgift
N460
Digital karthantering
Vattnets bindning och rörelse i marken
Digital karthantering
Digital karthantering
N460
N460
GIS1&2
N420
GIS1&2
GIS1&2
TA,H
E
HI
HE
HI
HE
HE
Markvatten
BiA201
KB3B3
N420
Grundvatten
Lab Grp A: Densitet, porositet, vattenmättnadsgrad, kapillaritet
och permeabilitet
NC230
Lab Grp B: Densitet, porositet,
NC230
vattenmättnadsgrad, kapillaritet och permeabilitet
HI
Lab Grp C Densitet, porositet,
vattenmättnadsgrad, kapillaritet och permeabilitet
NC230
DK
Rinnande vatten
Lab Grp A Forts.
Tillämpad hydrologi
Lab Grp B Forts.
N420
NC230
N420
NC230
HI
DK
HI
DK
Tillämpad hydrologi
N420
HI
Sjötyper, sjöars stratifiering och vattenomsättning
N420
JK
HI
DK
DK
13.00-16.00
v.11
Må 11.3 09.00-12.00
13.00-15.00
Ti
12.3 09.00-12.00
13.00-15.00
On 13.3 09.00-12.00
To
14.3 09.00-12.00
Fr
15.3 09.00-12.00
Lö 16.3 09.00-14.00
v.12
Må 18.3 09.00-12.00
Ti
19.3 10.00-12.00
KB3B3
Sjöars optiska egenskaper
KB3B3
Omtentamen ÖP
N420
JK
N430
AB
AB
N200
N430
AB
AB
On
To
20.3 10.00-12.00
21.3 10.00-12.00
Sjömorfometri, vågor i hav och sjöar
Vågor i hav och sjöar
Na332
Vågor forts., tidvatten
Strandnära strömmar och havsströmmar
Fr
22.3 08.30-12.00
13.00-14.30
Seminarium
Forts.
N210/N3 HI/T
30
A
v.13
Må 25.3 09.00-12.00
Ti
26.3 10.00-12.00
Östersjön
Frågestund, Kurs- och mom.utvärdering
N430
N430
On
Tentamen
ÖP
27.3 09.00-14.00
Tord
Andersson
Hans
Ivarsson
Håkan
Eriksson
Jan
Karlsson
Anki
Bergström
TA
090-7866365
[email protected]
HI
090-7866312
[email protected]
HE
090-7866784
[email protected]
JK
090-7866002
[email protected]
AB
090-7869544
[email protected]
Daniel
Karlsson
DK
AB
Download