Prislista 2015

advertisement
Prislista företag 2016
DNB Sverige
Inrikes betalningar
SEK
Ankommande betalningar
Elektroniskt
Inbetalning via Bankgirot
Autogiro
Medgivande via hemsida
Inlösen av check/bankgiroavi/plusgiroutbetalning
Manuellt
1,50
2
10
35
Avgående betalningar
Leverantörsbetalning/ Kontoinsättning
Emittentbetalning
Kontoinsättning med avisering (via Connect)
Löneutbetalning
Kontantutbetalning
Koncernintern betalning inom DNB
Expressbetalning
Plusgirobetalning
1,50
1,50
15
1,50
25
350
4
200
200
200
200
200
500
200
Bankgirot
Bankgirotjänster
Återredovisning på papper
Stopp i täckningskontroll
Extra kopia av fil
Insättningsuppgift på papper från Bankgirot
Bankgiro-ID enbart för Bankgirotjänster
årsavgift per tjänst
per styck
per styck
per fil
per styck
per styck exkl. moms
1000
20
600
500
20
1000
Utlandsbetalningar
Ankommande betalningar
1
EU betalning i SEK
2
SEPA betalning
Kontoinsättning
Inlösen utländsk check
2,50
2,50
60
300
Avgående betalningar
1
EU betalning i SEK
2
SEPA betalning
Normalbetalning
Expressbetalning
Koncernintern betalning inom DNB
Köp av utländsk check
3
Mottagarens bankkostnad
Manuell komplettering
2,50
2,50
40
350
300
200
100
200
200
200
500
200
300
200
100
Begäran om överföring
Request for transfer MT 101
enligt offert
Företagskonto
Företagskonto
Etableringsavgift
Version 2016-01-01. Reservation för eventuella prisändringar.
årsavgift per konto
per bolag
1 500
1 800
Prislista företag 2016
Elektroniskt kontoutdrag på fil
Kontoutdrag SWIFT MT940
Kontoutdrag SWIFT MT940 till annan bank
Kontoutdrag SWIFT MT940 från annan bank
konto/ år
konto/ år
konto/ år
2 000
3 000
600
Papperskontoutdrag
Kontoutdrag
Beställning av extra kontoutdrag/avi
konto/månad
styck
150
300
Cash Pool
International Cash Pool
Multibank
enligt offert
enligt offert
Likviditetsverktyg
Visning av Cash Pool och
Likviditetsrapporteringsverktyg
Ingår i DNB Connect
Kontotjänster
Bankintyg/Kontobevis
Engagemangsspecifikation
Övertrasserat konto
styck
styck
per tillfälle
350
350
200
eFaktura
eFaktura
enligt offert
Internetbank
DNB Connect per abonnemang i Sverige
Utöver fyra användare
årsavgift inkl. 4st
användare
årsavgift per användare
2 000
årsavgift per bolag
per fil
enligt offert
enligt offert
2 000
13
500
Kommunikationssätt
Filöverföring via DNB Connect
Filöverföring via extern kommunikation (Bankgiro Link etc.)
FTP via VPN- kommunikation
DNB File Gateway
Integrerad Betalningslösning
INPS
enligt offert
Övriga tjänster
Verifikationsförfrågan till annan bank
Stopporder check
Reklamationer (stopp/ändring av betalningsuppdrag exkl.
andra bankers kostnader)
Utredning
1
styck
styck
styck
per timme
200
500
300
1000
Betalning i SEK mellan konton inom EU samt Norge, Island, Lichtenstein, Schweiz och Monaco med ett belopp på högs SEK 500,000 och
som innehåller korrekt IBAN och BIC (SWIFT-adress) samt mottagaren och avsändaren betalar sina respektive bankkostnader.
2
Betalning i EUR inom EU samt Norge, Island, Lichtenstein, Schweiz och Monaco och som innehåller korrekt IBAN och BIC (SWIFTadress) samt mottagaren och avsändaren betalar sina respektive bankkostnader.
3
Tilläggsavgift. I de fall avsändaren betalar alla bankkostnader. Om mottagande bank fakturerar mer än SEK 200 för betalningar i ett icke
EU/EES-valuta och betalningar till mottagare utanför EU/EES. DNB förbehåller sig rätten att debitera betalarens konto i efterskott.
Version 2016-01-01. Reservation för eventuella prisändringar.
Prislista företag 2016
Version 2016-01-01. Reservation för eventuella prisändringar.
Download