File

advertisement
Universum
Big Bang
• Universums
uppkomst
• 13,7 miljarder år –
beräknat utifrån
kosmisk
bakgrundsstrålning
• Explosion: Energi ->
Materia
• Expansion
Stjärnor
• Kärnreaktion -> Ljus
• Väte + Väte-> Helium
• H 75% He 24%
övr 1%
• Yttertemp 30 000 C
• Miljoner grader i
kärnan.
• Stjärna->röd jätte->vit
dvärg
• Stor stjärna ->
Supernova
Supernova
• Exploderande
stjärna.
• Frigör mycket
energi
• Lyser starkt
• Ursprung -> nya
stjärnor
Nebulosa
•
•
•
•
Gasmoln
Stoftmoln
Väte, H
Helium, He
• Bildar nya stjärnor
• Kvar blir död stjärna Neutronstjärna med
extrem täthet ->Svart
Hål
Svart Hål
• Tunga stjärnor förbrukat kärnbränsle och
trycket sjunker. Stjärnans kärna kollapsar, och
om den är mycket tung finns inget som
stoppar fallet in mot centrum.
• Sänder inte ut ljus, men svart hål märks
genom sin gravitation.
• Mitt i Vintergatan finns ett stort svart hål.
Galax
Vintergatan
• Består av
• stjärnor, gas- och
rymdstoft samt mörk
materia.
• Vintergatan – Vår Galax
200 miljarder stjärnor
•
Asteroider
• Små planeter som
kretsar mellan Mars
och Jupiter.
• Numera vet man att
nästan alla asteroider
är kollisionsfragment
Komet
•
•
•
•
•
•
•
Är en mindre himlakropp som kretsar
runt solen. Solen värmer -> lätta
ämnen blir gas ->svans.
Har alltid en ”koma”, dvs. svans.
Pekar från solen.
Regelbunden omloppstid av några få
år till hundratusentals år.
Formats i inre solsystemet.
Oregelbunden form, låg massa ->
saknar gravitation.
Kärnan i en komet varierar i storlek
mellan omkring 100 meter och flera
tiotal kilometer.
Kärnan består av berg, stoft, vattenis
, frysta gaser som (CO, CO2, CH4,
NH3), ibland även organiska ämnen.
Hubble
• Hubble-teleskopet går i
en omloppsbana cirka
600 km ovanför jorden.
utanför atsmosfären.
• Tar skarpare bilder
utanför atmosfären.
markaserat teleskop.
• Givit mycket info.
Satellit
• Himlakropp eller
föremål som kretsar
runt en planet.
• Månar - naturliga
satelliter.
• Konstgjorda satelliter,
höga radio- eller TVmaster med hjälp av
raketer.
• Hög fart, omkring 10
km/sek.
• Samma hastighet som
jorden snurrar – ser
stillastående ut.
Solen
• Hett klot av gas, mest
väte.
• Kärnreaktioner inuti.
• Yttemperaturen vid ytan
5 800 grader.
• Gasskikt med solfläckar. D
• Innertemperatur femton
miljoner grader.
• Solen har lyst i fem
miljarder (5 000 miljoner)
år och väntas lysa lika
länge till.
Månen
• Gravitationen är 1/5 av
jordens.
• Ingen luft hålls kvar på
månen.
• Utan lufttryck finns inte
heller flytande vatten.
• Däremot kan det finnas
is.
Månens faser
• Månen har alltid
samma sida mot
jorden.
• Fasernas utseende
beror på från vilket
håll solen lyser.
• Månskenet är solsken,
som återkastas från
månens yta.
Planeter
• Relativt stor
himlakropp som
rör sig runt en
stjärna.
• sfärisk på grund
av sin egen
gravitation
Ljusår
• Längdenhet som används
inom astronomin.
• Den sträcka som en
ljusstråle färdas i vakuum
under ett år.
• 9 460 730 472 580 800 m
• Avstånden i rymden är så
stora.
• Används som mått av
avstånd till stjärnor och
galaxer som anges i ljusår.
Stjärnkarta
Kosmiskt kretslopp – 10-15 mdr år
Stjärna
dör
Supernova
Stjärnor
lever
Gas o stoft
blandas
Stjärna
föds
Kosmiskt kretslopp
Stjärna föds –väteförbränning->
Stjärna lever –bränsle slut->
Stjärnor dör –supernova->
Gas o stoft blandas –gas dras samman->
Stjärna föds
• 10-15 miljarder
Download