Universums födelse och död

Universums födelse och
undergång
The BIG BANG
Stjärnor föds och dör
► Solen
är en stjärna
► Stjärnor och
stjärnsystem föds i
gigantiska gasmoln på
flera ljusår såkallade
Nebulosor.
eskimånebolusan
Timglasnebolusan
Lite nebulosor
► Ser
ni gubben på
på bilden?
Människan har sedan länge letat
efter gudarnas budskap på himlen?
► Hur
ska
vi tolka
fingret?
Babystjärnor
Genom
förtätningar i
gasen så bildas
stjärnor
Det blir friktion så
då blir gasen
varm och en
stjärna tänds
Stjärnor dör
► Vår
egen sol är en medelålders stjärna. Den är 5
miljarder år gammal
► Solen är en liten stjärna
► Om fem miljarder år tar vätet i solen slut vilket
leder till att stjärnan växer till en röd jätte.
► Till sist när även helium är slut och fusions
processen nästan har avstannat så sjunker solen
ihop till en vit dvärg som är lika stor som jorden.
En vit dvärg i mitten
Neutronstjärnor
►
►
►
►
►
►
►
Orsakas av tunga stjärnor
nova explosioner
Det är under en sådan explosion de tunga grundämnena
bildas t,ex guld och silver
novan slungar ut pariklar i universum och det bildas en
nebulosa.
De resterande ämnena trycks ihop till en neutronstjärna.
Man kan säga att trycket gör att det har skapats en enda
stor atom i rymden som inte är större än Europa.
1 tesked kan väga upp till 1 miljon ton, vilket motsvarar
alla lastbilar och bussar i hela sverige.
Supernovor orsakas av jättetunga stjärnor.
Syntes 30:e april 1006
Så ljusstark att man
kunde läsa på natten
Resterna av en supernova blir till
ett svart hål
Ett svart hål har sådan gravitation att
inte ens ljuset klarar att ta sig ur det.
Ett svart hål är ett vandrande
domedags hål
Chansen finns att vi en dag blir
slukade av ett svart hål (men den är
inte stor)
Stärnorna närmast mitten rör sig i
liten bana vilket tyder på ett svart
hål.
Du ingår i ett kosmiskt kretslopp
En stjärna exploderade för c:a 7 miljarder
år sedan.
► Ur denna stjärnan bildades vår stjärna och
vårt solsystem.
► Vår sol kommer att slockna och vi med den.
Våra atomer i oss kommer att ingå i en ny
stjärna som bildas.
► Dock är den materia som vi känner till
endast 5 % av allt som finns
►
Universums undergång.
►
Tre olika scenarion
•
The big rip . Universum kommer att dras isär allt kommer
bli svart och tomt, mest trolig nobelpris 2011.
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laure
ates/2011/info_publ_phy_11_sv.pdf
•
•
The big crunch. Allt kommer att gå ihop igen till ett nytt
big bang
•
Den stora evigheten. Allt kommer att så smånigom bli
svart och energin kommer att ta slut.