STJÄRNOR
• Solen - en relativt liten stjärna av miljarders
miljarder stjärnor i universum
• Klot bestående av heta gaser, främst helium
och väte
• I solens centrum är tempen 10-20 miljoner
grader
• Inuti solen – fusion, dvs vätekärnor slås
samman till helium och massa omvandlas till
energi (4 milj ton av solens massa omvandlas
varje sek!!)
RÖDA JÄTTESTJÄRNOR OCH VITA
DVÄRGAR
•
•
•
•
•
Temperaturen på en stjärna avgör färgen
Mer än 10 000⁰C → vit stjärna
Ca 6000 ⁰C → gul stjärna
Ca 3000 ⁰C → röd stjärna
Jättestjärnor har en diameter 1000 ggr större
än solen = jättestjärna (är ofta röda)
• Stjärnor mindre än solen – dvärgstjärna (ofta
vita)
GALAXER I MINA BRAXER
• Ett stjärnsystem kallas galax
• Vintergatan – vår galax
Spiralformad
Innehåller ca 200 miljarder stjärnor
Solen befinner sig ca 30 000 ljusår från
Vintergatans centrum
Hela galaxen roterar runt centrum – tar 240
miljoner år eller ett sk. galaktiskt år
Nebulosor och stjärnans födsel
•
•
•
•
•
•
•
Gasmoln bestående av väte och helium
Gravitationskrafter drar ihop materia
Temperaturen stiger
Kärnreaktioner – fusion
Energi frigörs – ljus
Stjärnor föds
Nebulosor = stjärnornas barnkammare
y
• Solen och planeterna
bildades i en nebulosa –
4,5 miljarder år sen
SOLENS FÖDELSE
• Materia klumpade ihop sig
i nebulosans centrum –
solen
• Materien som inte
klumpade ihop sig
samlades runt solen
m h a gravitationen och
bildade planeterna
SOLENS OCH ANDRA MEDELSTORA
STJÄRNORS FRAMTID
• Om 4,5 miljarder år blir vår sol en röd jätte
• Sen blir den en planetarisk nebulosa – delar av
solens gas kastas ut i rymden (för att senare
bilda nya stjärnor)
• Efter några miljoner år blir solen en vit dvärg –
svalnar och mörknar och är inte större än
jorden och avslutar sitt liv som en svart dvärg.
SUPERNOVOR OCH
NEUTRONSTJÄRNOR
• Stjärnor som är 2-3 ggr större än solen får ett mkt
våldsammare slut
• Stjärnan kollapsar helt – yttre delarna sprängs
utåt → kallas supernova
• Kvar i centrum finns en liten kompakt himlakropp,
som kallas neutronstjärna (en bit stor som en
sockerbit väger lika mycket som hundra miljoner
bilar!!)
• De allra tyngsta stjärnornas kollaps leder till
svarta hål