RMI

advertisement
RMI
Av: Josefina & Sarah DS04
RMI: - Remote Method Invocation

RMI är en modell för kommunikation mellan java
plattformar

Teknologin tillåter att ett lokalt program anropar metoder
i ett objekt i ett avlägset system

Ger programmeraren möjlighet att distribuera program
över nätverk

RMI är plattformsoberoende men kräver java som
utvecklingsspråk
RMI arkitektur
Består av 3 nivåer
 Subs/skelleton
 Remote
References
 Transport
Användning
RMI applikationer består vanligen av två
separata program
 En serverapplikation
 En clientapplikation
Serverapplikationen skapar ett antal olika
distribuerade objekt, clienten kan sedan
anropa metoder i dessa objekt
RMI vs CORBA
 RMI
är begränsat till java som
programmeringsspråk,
 I CORBA kan olika delar av systemet
programmeras i olika språk
RMI förmedlar hela objekt bestående av kod
och data, inte bara parametrar och anrop
som i CORBA
Villkor för metodanrop



Det anropande objektet måste hitta det
anropade objektet
Objekten måste kommunicera med
varandra
Om ett objekt skickas från en dator till en
annan måste objektets class-fil finnas på
den dator där den ska exekveras

Vid överföring av objekt måste klasser som
definierar objekt implementera antigen
Serializable eller Externaliezable interface.
Download