Acetylsalicylsyra minskar risk för cancer En liten dos dagligen av

advertisement
Acetylsalicylsyra minskar risk för cancer
En liten dos dagligen av acetylsalicylsyra tycks avsevärt minska risken för bland annat
tarmcancer. Det visar forskning vid Oxford universitet.
Publicerad: 2010-12-07 i LäkemedelsVärlden
Text: Ingert Nilsson
STUDIE Det är forskare vid Oxford universitet som följt upp 25 000 patienter, främst från
Storbritannien.
Att acetylsalicylsyra minskar risken för hjärtinfarkt och stroke hos patienter med förhöjd risk
är känt liksom den ökade risken för tarm- och magblödningar. Men nu menar forskare att man
vid en samlad bedömning av medlets risker och fördelar också bör ta med dess skyddande
effekt mot cancer.
Acetylsalicylsyra tycks skydda bäst mot tarmcancer där risken minskade med 40 procent och
esofaguscancer med 60 procent vid en femårsuppföljning. Uppföljningen efter 20 år visade på
minskad total risk att dö i cancer med 20 procent i gruppen som använt acetylsalicylsyra.
Professor Peter Rothwell som lett forskningen säger i en kommentar att resultaten i studien
mycket väl kan underskatta resultatet av långtidsbehandling med acetylsalicylsyra. Men han
påpekar också att han inte vill uppmana friska medelålders att omedelbart använda medlet,
som enligt honom tycks minska cancerrisken vid en daglig dos på 75 mg.
Enligt Peter Rothwell fördubblas samtidigt risken för inre blödningar som annars är 1 på 1000
per år. Cancerforskare i Storbritannien beskriver fynden som lovande.
Epidemiologen professor Peter Elwood som står bakom de första studier som visade på
hälsovinster med acetylsalicylsyra säger till BBC News att beslutet att använda
acetylsalicylsyra dagligen bör vara varje individs beslut.
– Acetylsalicylsyra bör ses i samma sammanhang som livsstilsförändringar som kost och
motion som också bidrar till förbättrad hälsa.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards