Artekno mångsidigt inom plastbearbetning

advertisement
UTSTÄLLARE PÅ ELMIA SUBCONTRACTOR
Artekno
mångsidigt inom
plastbearbetning
Finska Artekno är ett mångsidigt företag inom plastindustrin.
Företaget är kontrakttillverkare
av tekniska plastprodukter
och livsmedelsindustrins
förpackningslösningar
Företaget agerar inom cellplast
(EPS/EPP), polyuretan (PU, PUR,
RIM, RRIM), Telene, kompositplast, termoformning och formsprutning.
En bred produktion i kombination
med produktdesign.
Gevärsstock
i hårdintegral
PU-skum
EPP-detalj av
en maskindel
Exportchefen Auno Tolonen är
född och uppvuxen i Sverige liksom
försäljningschefen Matti Salo.
- På Elmia-mässan är vi med för att
träffa gamla kunder, men även för att
hitta leverantörer av metallinsatser och
produktionsformar, säger Matti Salo.
Vi är speciellt intresserade av att hitta
återförsäljare åt egna produkter inom
termo- och livsmedelsförpackningar.
Produktion
Arteknos produktion delas in i fyra
huvudområden: PU, komposit, cellplast
och livsmedelsförpackningar.
Inom PU-avdelningen tillverkas produkter med RIM-teknik. Slutprodukten
kan vara i flera olika utföranden allt
från mjuka elastomerdämpare till fiberförstärkta massiva RRIM-konstruktioner
(Reinforced Reaction Injektion Molding),
lätta höljen, lådor och dörrar till
maskiner eller utrustningar som kräver
måttnoggrannhet, styvhet och lätthet.
Dessa detaljer tillverkas i hårt integral
material.
Mikroporösa eller solida PU-material
används då maximal mekanisk uthållighet eller slitstyrka krävs av komponenter.
Typiska lösningar är till exempel
maskinhuvar på traktorer eller andra
maskiner där man behöver stora plastkåpor i noggranna mått.
Ytbehandling
A
Tillverkning av prickskyttegevärsdelar till Baretta
rtekno grundades 1953.
Företaget omsätter 20 miljoner euro
och har 140 anställda. Produktion
finns i Finland och Estland, totalt fyra
produktionsanläggningar.
Kunderna är främst inom teknologiindustrin (maskinteknik, bilindustrin, tillverkare av medicintekniska produkter,
möbelindustrin, livsmedelsindustrin o.s.v).
Bland kunderna finns företag vars
marknad ofta är global.
Artekno har förnyat sin organisation
under det senaste året och ökat sina
resurser inom försäljning och design.
Kunderna kan betjänas på finska, svenska, engelska, tyska och ryska men med
stort fokus på den nordiska marknaden.
Just nu koncentrerar man sig på att
hjälpa svenska kunder att få lättare tillgång till stora plastprodukter (RIM),
handlamineringsteknik och cellplast i
tekniska komponenter samt produkter
inom kyl/värme-logistik.
En specialitet inom plasttillverkning är
att Artekno ytbehandlar och målar alla
PU-produkter som tillverkas. Bortsett
från integralskumprodukter som oftast
IMC-målas genom att man målar gjutformen i tillverkningsprocessen.
Typiska tillämpningar inom PUavdelningen är kunder med krav på
ytfinish och måttnoggrannhet, som
till exempel inom medicintekniska
utrustningar och produkiter för bilindustrin, men där tillverkningsvolymen
inte är massiv, upp till ca 10-30.000
detaljer beroende på design och speciellt då storleken på detaljerna är
”större än en A4”.
Formmaterialet i alla RIM-material är
oftast aluminium, så startkostnaderna
är avsevärt lägre än vad man inom
injektionsplaster har vant sig vid.
Kompositer
Kompositavdelningen har specialiserat
sig på att tillverka stora produkter av
armerad plast. Typiskt för armerade
plaster är att kunden vill ha en till ytan
stor plastdetalj, ofta med infäste för
handtag, belysning eller annan utrustning som kommer att vara permanent
installerad ihop med plastprodukten.
Armerad plast används brett inom
arbetsredskapsindustrin där arbetsfordon
utrustas med plastkåpor. Dessa kan ses
på bland annat brandbilar, ambulanser
och annan portabel utrustning. Traditionellt har Artekno även tillverkat
designmöbler och diverse fritidbåtar av
glasfiber.
Cellplast (EPS/EPP)
Cellplastavdelningen tillverkar ett brett
sortiment av egna produkter för värmeoch kyllogistik, kylboxar åt konsumenter eller värme/kylboxar och skåp
för catering och annan livsmedelstransport.
Tekniska cellplastlösningar är en
växande industri då fler tillämpningar
utvecklas där det är viktigt att behålla
värme eller kyla inom ett speciellt område av någon maskin eller utrustning.
Det kan vara en värmeväxlare eller
någon medicinteknisk utrustning. Även
förpackningar och emballage av ömtåliga eller annars svårförpackade
apparater hör till bassortimentet.
Livsmedel
Livsmedelsförpackningsavdelningen
tillverkar plastförpackningar av termoformade material som sallads- eller
”Take away”-boxar i glasklar polystyren eller annan livsmedelsgodkänd
plastfilm. Injektionssprutade material
används för tillämpningar som syltburkar och liknande mer gedigna produkter där en viss styrka krävs och
förpackningen används under en längre
tid.
Dessutom tillverkas en stor mängd
kartongtallrikar för portionsförpackade
måltider som pizza eller piroger och
aluminiumformar som används som
måltidsförpackningar, matlådor eller
färdigmatsförpackningar. Kundkretsen
för livsmedelsförpackningar bygger sig
på livsmedelstillverkare och färdigmatstillverkare.
Målning av medicintekniska utrustningsdetaljer i automatiserad ytbehandlingslinje
Download