gruppindelning, gruppövningsfrågor Wolf Halldenius (Word 36 kB)

Gruppövningar
Läs genom de gruppövningsfrågor som jag delar ut sista föreläsningen innan
gruppövningstillfället. Frågorna kommer då också att ligga på kursens hemsida.
Ni delas in i tre grupper inför gruppövningarna. Grupp 1 träffas 10-12, Grupp 2 13-15 och
Grupp 3 15-17.
Gruppindelning
Grupp 1 födda jan-april, Grupp 2 födda maj-aug, osv
Gruppövningsfrågor Wolff & Halldenius
1. Vilka är demokratins för- och nackdelar? Finns det något rimligt alternativ? Skulle ni säga
att Sverige är en ideal demokrati? Varför, varför inte? Är folkomröstningar demokratiska eller
odemokratiska? Är civil olydnad (t ex att gömma flyktingar, husockupation m m) ett hot eller
en förutsättning för demokratin?
2. Vilka viktiga maktskillnader mellan kvinnor och män föreligger i vårt samhälle och vad bör
man göra åt dem? Är det problematiskt att fler killar än tjejer läser praktisk filosofi? Vad
beror det på? Hur kan man ändra på det? Är det ett rättviseproblem att nästan alla lärare i
praktisk filosofi är män?
3. Är det någon skillnad mellan att kalla invandringskritik för rasism och Israelkritik för
antisemitism?
4. Hur mycket får yttrandefriheten kosta? Lars Vilks (som ritade Profeten Muhammed som
rondellhund 2007) har ständigt livvaktsskydd, vilket kostar skattebetalarna stora summor. Är
det rätt; och har inte Vilks ett eget ansvar? Vad tror ni Mill skulle säga? Vad tror ni han skulle
han säga om Svenskarnas Partis rätt till skydd på sina demonstrationer?
5. Hur ser det frihetsbegrepp ut som Halldenius förespråkar? Behövs det?
6. Bör man gå och rösta i riksdagsval och val till EU-parlamentet? Vad finns det för skäl för
och emot?
1