Handla miljösmart - Finspångs kommun

advertisement
Handla miljösmart
Det finns många märkningar som visar att en produkt har mindre miljöpåverkan än andra. Här är
Finspångs kommuns guide till några av de vanligaste märkningarna:
Bra miljöval
Naturskyddsföreningens miljömärkning, som värnar om naturen, människors hälsa och klimatet. Varor
och tjänster som kan märkas är livsmedelsbutiker, textil, kemiska och kosmetiska produkter, el,
transporter och försäkringar.
EU-ekologisk
Märkning av ekologiska livsmedel som tillverkas inom EU. Minst 95% av produktens ingredienser
måste vara ekologiskt certifierade. Ekologisk produktion tillåter inte användning av konstgödsel eller
konstgjorda bekämpningsmedel. Under EU-lövet anges de ekologiska ingrediensernas ursprung.
Fairtrade
En certifiering som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i fattiga länder,
genom att ställa krav på ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i handelskedjan.
KRAV
Svensk märkning av ekologiska livsmedel. Den följer samma regler som EU-ekologisk märkning men
ställer tuffare krav på djuromsorg. Hönor får gå ute och sprätta, grisar får böka och kor får beta gräs.
MSC
Märkning för hållbart fiske i världshaven. Fisket ska ske med godkända metoder på fiskbestånd som tål
fiske, alltså på ett sådant sätt att fiskbeståndet kan leva vidare. Märkningen gäller inte odlad fisk.
Svanen
Nordisk miljömärkning för varor och tjänster, som bedömer miljöpåverkan under livscykeln från råvara
till produktion till avfall. Svanen ställer även krav på funktion och kvalitet. Ett 60-tal produktgrupper
kan märkas, från diskmedel till hotell.
Svenskt sigill
En certifiering för svenska livsmedel och blommor som ställer krav på spårbarhet, djuromsorg och
kvalitet. Märkningen garanterar svenskt ursprung. Tillägget klimatcertifiering innebär att varan har låg
klimatpåverkan.
Download