Miljö- och byggnämnden Box 500 343 23 Älmhult Tfn 0476

UPPGIFTER FÖR
AVGIFTSKLASSNING FÖR
LIVSMEDELSKONTROLL
Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00
Fax 0476-151 72
Uppgifter om verksamheten
Anläggningens namn
Org.nr/personnummer
Företagets namn
Företagets utdelningsadress
Företagets postnummer och ort
Firmatecknare
Telefon
Mobiltelefon
E-post
Fakturaadress om annan än livsmedelsföretagets adress
Fakturaadress, postnummer, postort och eventuell märkning av faktura
Beskrivning av verksamheten
Restaurang
Butik med manuell hantering
Café
Butik med bara förpackade livsmedel
Pizzeria
Gatukök
Catering
Grossist
Tillagningskök
Annan verksamhet
Mottagningskök
Riskfaktor 1 – typ av verksamhet och livsmedel
Beskriv vad du gör i din verksamhet
Risknivå – Hög
Tillagning eller beredning av:
Maträtter från rått kött
Pizza med köttfärs, kebab
Grillar kyckling, kebab eller annat kött
Opastöriserad mjölk
Annat
Nedkylning
Kyler ner livsmedel efter tillagning
Risknivå – Mellan
Tillagning av:
Vegetariska rätter
Pasta, ris, potatis eller andra grönsaker
Tillagning och beredning av behandlade animaliska livsmedel, rå fisk, ägg eller pastöriserad mjölk:
Hanterar eller steker köpta råa hamburgare
Tillagar fiskrätter inklusive sushi
Bereder sallader, pastasallader, smörgåsar, pannkakor, paj eller smörgåstårtor
Tillverkar glass, gräddtårtor, bakelser eller semlor
Delikatesshantering eller charkavdelning i butik
Filear fisk (skär eller delar)
Marinerar och styckar kött
Maler rått kött
Transporterar varmhållna livsmedel
Varmhållning:
Värmer upp, varmhåller eller serverar mat som tillagats tidigare
1(4)
2(4)
Risknivå – Låg
Kylförvaring:
Säljer eller lagrar förpackade kylvaror
Transporterar kylvaror
Manuell hantering av glass:
Säljer mjukglass eller skopglass
Kosttillskott:
Tillverkar eller förpackar kosttillskott
Risknivå – Mycket låg
Bakning:
Bakar matbröd, hårt bröd eller torra kakor som inte är kylvara
Hantering av förpackade livsmedel:
Säljer eller lagrar livsmedel som inte kräver kyla
Säljer eller lagrar frysta livsmedel
Uppvärmning av frysta, färdiglagade produkter:
Värmer upp portionsvis färdiglagade djupfrysta rätter för direkt försäljning
Riskfaktor 2 – produktionens storlek
Restauranger, skolor, caféer, och andra serveringar bedöms efter antal portioner per dag.
Verksamheter som bara har öppet del av året räknar ut antal portioner per år delat med 365 dagar.
Tillverkare bedöms efter antal ton utgående produkter per år.
Butiker och grossister bedöms efter antal årsarbetare.
Antal portioner som serveras varje dag1)
Antal ton utgående produkt/år2)
Antal årsarbetskrafter3)
1) Gäller café, restaurang, catering, förskola, skola, vård, omsorg och liknande.
2) Gäller för tillverkare och industrier
3) Gäller för butiker, grossister och lager. Antal årsarbetskrafter som jobbar med livsmedel i den risknivå
(se ovan) som är högst hos er. En årsarbetskraft motsvarar 40 timmar per vecka.
Riskfaktor 3 – konsumentgrupper
Ange om du serverar mat till känsliga konsumenter
Verksamheten bereder mat till känsliga konsumenter
Ja
Nej
Till känsliga konsumentgrupper räknas:
- barn under 5 år
- personer med nedsatt immunförsvar t.ex. mat patienter på sjukhus, personer som bor på äldreboende eller
- personer med livsmedelsallergi samt
- livsmedelsanläggningar som tillverkar livsmedel för särskilda näringsändamål (SÄR-NÄR)
OBS. Gäller inte restauranger som serverar vissa anpassade maträtter, t.ex. laktos- eller glutenfri sås. Inte
heller mottagningskök.
3(4)
Kontrolltidstillägg – kontroll av märkning och presentation.
Markera med kryss vilka typer av märkningshantering som förkommer i anläggningen.
a)
Gör inga egna presentationer; menyer,
matsedlar eller etiketter och heller ingen egen
märkning eller förpackning av livsmedel
Exempel
 Närbutik, kiosk
 Franchisetagare
 Vårdkök, skola, förskola, mottagningskök med
centralt framtagen matsedel
 ”Take away” kök
b)
Gör egna presentationer; menyer,
matsedlar men ingen egen märkning
eller förpackning av livsmedel
Exempel
 Restauranger
 Cateringverksamhet
 Tillagningskök som gör matsedlar
c)
Märker och förpackar livsmedel men gör inga egna
presentationer eller etiketter
Exempel
 Butikskedjor med centralt styrd märkning
 Legotillverkning på uppdrag av annan
 Livsmedelsföretag som tillverkar livsmedel men får
färdiga etiketter/märkningsunderlag från
huvudkontor
d)
Utformar märkning eller etiketter samt märker eller
förpackar livsmedel
Exempel
 Importör som översätter märkningen till svenska
 Butik och restaurang med tillverkning och märkning,
exempelvis matlådor, smörgåsar
 Tillverkare eller industrier
Inget av ovanstående gäller för mig. Jag beskriver min verksamhet här:
Övriga upplysningar som du vill lämna
4(4)
Underskrift (av ansvarig för verksamheten)
Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas:
Ort och datum
Behörig firmatecknare, namnteckning
Namnförtydligande
Skicka tillbaka den ifyllda blanketten i svarskuvertet.
Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (1998:204, PuL)
De personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att användas för Älmhults kommuns administration av livsmedelsärenden.
Uppgifter registreras i miljö- och byggförvaltningens datasystem.
Personuppgiftsansvarig nämnd är miljö- och byggnämnden. Enligt 26 § PuL har du rätt att efter skriftlig, egenhändig undertecknad ansökan få
ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. Om du anser att någon uppgift är fel kan du få uppgiften rättad.
Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.