Vit näckros – Nymphaea alba

Vit näckros – Nymphaea alba
Familjen Näckrosväxter
Den vita näckrosen är speciell på många sätt. Den är till att börja med tillsammans med övriga näckrosor
en av de mest ursprungliga gömfröiga växterna (de flesta svenska fröväxter utom barrträden). Dessutom
ståtar den med Sveriges största vilda blomma! Vit näckros växer på dyiga bottnar ner till ungefär tre
meters djup och breder ut sig effektivt med sina krypande jordstammar. Sjöar, lugna åar och dammar är
vanliga växtplatser. Den vita näckrosen känns lätt igen på sina stora flytblad och sina vackra vita
blommor med talrika gula ståndare. Blomningen sker i juni–augusti.
För att rötterna inte skall lida av syrebrist har stjälken utformats som en syrgasledare från blad till rot.
Detta utnyttjas av en del vattenlevande insektslarver som leder ut syrgas från stjälk och rot för att främja
sin egen andning. Näckrosen är värdväxt för ett antal olika insekter, bland andra näckrosbladbaggen som
biter hål på bladen. Sitt svenska namn har näckrosen fått på grund av att man inom folktron hävdade att
näcken gömde sig under dess bladtak. Näckrosen sades också lindra magont och epilepsi. Jordstammen
har trots sin giftighet malts till mjöl under nödtider.
Lästips
Här hittar du vit näckros
Den nya nordiska floran - s. 158
Hallands flora - s.295
Smålands flora - s. 45-46
Flora Femsionensis - s. 15
Örtmedicin och växtmagi - s.221
Vilda växter som mat och medicin - s. 122-124
Nyttans växter - s. 313
Vit näckros finns i många sjöar och åar i
Femsjötrakten, exempelvis i Fylleån vid bron
på vägen till Torsaberga,
6304538 N, 1346570 Ö.