Vitanica®RZ

advertisement
Vitanica®RZ
Flytande NK gödselmedel. För vitalisering och
förstärkning av gräsytor, träd och buskar.
Vitanica RZ
Produktinformation:
Kombinerat organiskt och mineraliskt flytande NKgödselmedel med bakterien Bacillus amyloliquefaciens,
stam R6-CDX®, och extrakt från algen Ecklonia maxima,
(kelp). Algextraktet utvinns med en patenterad och
skonsam kallpressningsmetod.
Effekt:
1. Bakterien, B. amyloliquefaciens, är speciellt
verksam i rotzonen där den stimulerar
rottillväxten.
2. Algextraktet innehåller värdefulla fytohormoner
som också stimulerar rottillväxten. Vitaminerna
och aminosyrorna stärker plantans
motståndskraft mot sjukdomar och förbättrar
fotosyntesen.
Vitanica RZ är särskilt lämplig för bladgödsling på
grönytor under hela växtsäsongen. Den kan också
användas på träd och buskage i t ex kommunala
grönområden.
Effekten av Vitaniva RZ är som störst i perioder med stark
stress, som exempelvis hård klippning, torka, kyla, hård
vind och under perioder med högt sjukdomstryck.
Information till användaren:
Noggranna tester har visat att produkten är lämplig för
rekommenderade ändamål när de används enligt våra
instruktioner. Prova först i liten skala innan produkten
används i dina odlingsrutiner.
Användaren är själv ansvarig för att lagerhållning och att
användning sker enligt instruktionerna.
Förvaring:
I oöppnad förpackning förvaras Vitanica vid +5 - +40 °C
och skyddat från direkt solljus. Undvik om möjligt
variationer i temperatur. Förvaras oåtkomligt för barn och
djur. Undvik att andas in ångor vid användning. Öppnad
säck återförsluts ordentligt och förvaras torrt.
Weibulls Horto AB
Herrestadsvägen 24
276 50 Hammenhög
Telefon: 0414 - 44 37 00 (växel)
Telefax: 0414 - 44 37 20
www.weibullshorto.se
Makronäring
5%
4,4 %
Kväve (N)
1,5% NO3 kväve
3,5% NH2 kväve
Kalium (K)
Samtliga näringsämnen är vattenlösliga.
Produkten innehåller algextrakt.
Produkten innehåller bakterien Bacillus
amyloliquefaciens
Bakterien Bacillus amyloliquefaciens, stam
R6-CDX®
Växtsaft från Ecklonia Maxima
Fytohormoner
(växthormoner)
Aminosyror
Vitaminer
Naturliga Auxiner
Indol-3-ättikssyra
och derivat
Naturliga
cytokininer
Gibberelin, spår
Glycin, Alanin,
Valin
Leucin, Isoleucin,
Serin,
Treonin,Tyrosin,
Lysin
Asparaginsyra,
Prolin
Osv.
Vitamin A
Vitamin B, flera
Vitamin C
Vitamin E
Mineralinnehåll:
Kväve, Kalium.
VAT.nr: SE556751192701
Reg.nr: 556751-1927
Styrelsens säte: Simrishamn, Sverige
Vitanica®RZ
Blandbarhet:
Vitanica RZ är möjlig att blanda med nästan alla vanliga växtskyddsmedel. Vi
rekommenderar att provblanda i små kärl, för att kontrollera att det inte bildas
fällning eller oönskad reaktion.
Användning:
Vitanica RZ sprutas eller vattnas ut i koncentrationer på 1-2%. Appliceras med
fördel tillsammans med granulerad gödning. Skaka behållaren väl före
användning och tillsätt önskad mängd vatten under omrörning. Rör före och
under applicering för att förhindra att sporerna sjunker till botten av behållaren.
Använd lösningen inom ett par timmar efter blandning. För applicering av
Vitanica RZ använd bara spruta (filter och munstycke) med ≤60 mesh sieves. Kan
användas under hela växtperioden så länge temperaturen ligger över +15 ° C. För
att främja transporten av Bacillus sporer i rotzonen, bör platan åter igen vattnas
efter minst 3-4 timmar efter behandlingen (1-2l/m²).
Färg:
Ljusgrön
Densitet bulk:
ca 1100 g/l
PH värde:
Ca 3,5
Rekommendationer vid användning:
För sportplaner och fairways, spruta med 400-800 l vatten/ha.
Period
Vår/ sommar
Mängd
10-20 l/ha
Koncentration
1-2,0%
Kommentarer
Applicering vid temperatur över +15°C. Vattna åter
3-4 timmar efter applicering.
För nysådda ytor, spruta eller vattna med 400-800l vatten/ha.
Period
Efter sad, under groning och
etableringsfas
Mängd
10-20 l/ha
Koncentration
1-2,0%
Kommentarer
Vid torra förhållanden vattna efter applicering.
För greener och tees, spruta med 600-1000 l vatten/ha
Period
Vår, april-maj
Mängd
10-20 l/ha
Koncentration
1-3,0%
Sommar, juni-sept
10-20 l/ha
1-2,0%
Kommentarer
Applicering vid temperatur över +15°C. Vattna åter
3-4 timmar efter applicering.
Vattna åter 3-4 timmar efter applicering.
Mängd
2-4 liter
Koncentration
2,0%
Kommentarer
100-200 liter
4-6 liter
2,0%
200-300 liter
6-10 liter
2,0%
300-500 liter
För träd och dungar.
Period
Höjd upp till 5 m.
Krona ca 2 m i diameter
Höjd upp till 10 m.
Krona upp till 5 m i diameter
Höjd över 10 meter
Krona större än 5 m i diameter
Art.nr.
807 500
Benämning
Vitanica RZ
Weibulls Horto AB
Herrestadsvägen 24
276 50 Hammenhög
Fpn
10 lit
Telefon: 0414 - 44 37 00 (växel)
Telefax: 0414 - 44 37 20
www.weibullshorto.se
Fpn/ pall
40 st
VAT.nr: SE556751192701
Reg.nr: 556751-1927
Styrelsens säte: Simrishamn, Sverige
Download