Kommentar till

advertisement
Kommentar till ”Fundersam”, insändare 22 mars där tyckandet om att Miljöpartiets Gustav
Fridolin är okunnig framfördes.
Nedanstående diagram kommer från NASAs främste klimatforskare James Hansen. De visar
på hur havsnivån (blått), koldioxidhalten (grönt) och den globala temperaturen (rött) har
varierat under över 400 tusen år, med toppar och dalar och istider. Den senaste istiden är
utmärkt i den röda kurvan (Last Ice Age). Det märkliga och tydliga är att kurvorna i stort följs
åt. Viktigt att lägga märke till är att koldioxidhalten, den gröna, aldrig under denna långa
tidsrymd överstigit 300 ppm (parts per million). När man förbränner kol och olja bildas
koldioxid och det började människan att göra i samband med den industriella revolutionen på
artonhundratalet. Koldioxidhalten har sedan dess stigit, så till den milda grad att den nu nått
upp till, och ibland över, 400 ppm! Se den gröna stapeln längst till höger!
Slutsats: vi människor måste sluta släppa ut koldioxid. För hur varmt kan det bli, hur högt
kommer havsnivån att stiga, om det följer mönstren från under 400.000 år?
Ja, men det sker nog inte förrän om 60-80 år och då är man ju död, säger kanske någon. Men,
hallå! Det finns barn, barnbarn och barnbarnsbarn! Ska kommande generationer inte kunna
leva på denna planet?
Som Gustav Fridolin helt riktigt säger så måste allt fossilt bränsle beskattas, högt, för att få
slut på dessa livsfarliga utsläpp. För även om människor ”vet” att det inte är bra, så fortsätter
man att tanka bensin och diesel och flyger än hit än dit.
Klimatforskarna är helt eniga: klimatförändringen pågår just nu! De säger att de är skrämda
över vad de ser och mycket oroade och det borde vi också vara.
Världsnaturfonden visar i en undersökning att två tredjedelar av de unga väljarna kommer att
lägga sina röster på det parti som tar klimatfrågan på allvar. Och det gör Miljöpartiet. Gustav
Fridolin är inte okunnig. Han talar om hur det är – en obekväm sanning. Vi måste ändra
livsstil. Svårt! Men ett MÅSTE! Miljöpartiet arbetar hårt för att göra det möjligt för alla att
finna en plats i samhället och kunna leva ett annorlunda, men gott liv. Vi arbetar för att vi ska
bli självförsörjande på livsmedel, lokala jordbruksproducenter ska finnas kvar, byskolorna
likaså, gratis bussar, tåget ska vara enkelt, billigt och alltid ett bättre alternativ till flyget,
bland annat. Ja, läs våra lokala partiprogram och känn dig hoppfull!
Karin Solum (MP)
Download