QUANTUM ANALYSATORNS RAPPORTER
00 Comprehensiv Report Card.
01 Cardiovascular and Cerebrovascular.
02 Gastrointestinal Function.
03 Liver Function.
04 Gallbladder Function.
05 Pancreatic Function.
06 Kidney Function.
07 Lung Function.
08 Brain Nerv.
09 Bone Disease.
10 Bone Mineral Density.
11 Rheumatoid Bone Disease.
12 Blood Sugar.
13 Basic Physical Quality.
14 Human Toxin.
15 Trace Element.
16 Prostate ( Men).
17 Male Sexual Function.
19 Skin.
20 Endocrine System.
21 Immune System.
23 Vitamin.
24 Amino Acid.
25 Bone Growth Index.
26 Eye.
27 Heavy Metal.
28 Allergy.
29 Coenzyme.
30 Obesity.
31 Collagen.
32 Large Intestine Function.
33 Thyroid.
50 Channels and Collateral.
51 Puls of Heart and Brain.
52 Blood Lipis.
53 Sperm and Semen ( Men).
55 ADHD
99 Element of Human.
( Sammanställning Avvikande Värden)
( Hjärt-och Kärl Funktion)
( Mag-Tarm Funktion)
( Leverns Funktion)
( Gallans Funktion)
( Bukspottskörtelns Funktion)
( Njurarnas Funktion)
( Lungornas Funktion)
( Hjärnans Nervsystem)
( Skelettet Sjukdomar)
( Skelettets Mineral Densitet)
( Reumatism)
( Blodsocker)
( Allmän Fysisk Condition)
( Gifter i Kroppen)
( Spårämnen)
( Prostatan , Män)
( Mannens Sexual Funktion)
( Huden)
( Endokrina systemet , Hormoner)
( Immun Systemet)
( Vitaminer)
( Amino Syror)
( Skellett tillväxts Index)
( Ögonen)
( Tung Metaller)
( Allergier)
( Enzymer , Proteiner)
( Fetma)
( Kollagen)
( Tjocktarmens Funktion)
( Sköldkörteln)
( Meridian Kanalerna)
( Pulsen på Hjärta och Hjärna)
( Blodplättar)
( Spermans kvalitet, Män)
( ADHD)
( Cell vätska och Kroppsfetter).