För oss är Fairtrade-märkt kaffe, te och socker alltid förstahandsvalet!

advertisement
För oss är Fairtrade-märkt kaffe, te
och socker alltid förstahandsvalet!
Vår arbetsplats väljer Fairtrade-märkta produkter och är på så sätt med och skapar
förutsättningar så att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbetsoch levnadsförhållanden. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för
ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.
Läs mer på fairtrade.se.
Underskrift av ansvarig
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards