För oss är Fairtrade-märkt kaffe, te och socker alltid förstahandsvalet!

För oss är Fairtrade-märkt kaffe, te
och socker alltid förstahandsvalet!
Vår arbetsplats väljer Fairtrade-märkta produkter och är på så sätt med och skapar
förutsättningar så att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbetsoch levnadsförhållanden. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för
ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.
Läs mer på fairtrade.se.
Underskrift av ansvarig