torsdag den 18 november 2010

Aristoteles
torsdag den 18 november 2010
Galilei
torsdag den 18 november 2010
Newton
torsdag den 18 november 2010
Krafter
Anledningen till att något rör sig är att krafter verkar.
torsdag den 18 november 2010
Gravitation
Du påverkas alltid av åtminstone en kraft - gravitation
Gravitation är ett exempel på avståndskrafter.
torsdag den 18 november 2010
Krafter
Avståndskrafter:
• Gravitation
• Elektromagnetism
• Svaga kärnkraften
• Starka kärnkraften
torsdag den 18 november 2010
Krafter
När två föremål är i kontakt finns kontaktkrafter. Några
exempel på kontaktkrafter är att dra i eller putta ett föremål.
torsdag den 18 november 2010
Krafter
Ett annat exempel på kontaktkrafter är friktion.
torsdag den 18 november 2010
Krafter
torsdag den 18 november 2010
Krafter
torsdag den 18 november 2010
Krafter
•
•
torsdag den 18 november 2010
Ändra fart och riktning
Ändra form och rotation
Krafter
Mäts i Newton (N)
För att mäta krafter används en dynamometer.
torsdag den 18 november 2010
Krafter
Vilka kontaktkrafter verkar?
Vilka avståndskrafter verkar?
torsdag den 18 november 2010
Vad är en kraft?
•
•
•
En kraft är en interaktion mellan två föremål.
Mäts i Newton.
Krafter är vektorer - de har både riktning och
storlek.
torsdag den 18 november 2010
Krafter
Fn
Fg
Krafter har en storlek och en
riktning och ritas som en pil.
torsdag den 18 november 2010
Gravitation
• Verkar alltid på oss
• Accelererar nedåt
Fg
Hur ritar man kraften?
• Pilen startar där kraften verkar.
• Pilen pekar i den riktning som kraften verkar.
• Pilens längd motsvarar kraftens storlek. Ju större
kraft, desto längre pil
torsdag den 18 november 2010
Rita krafter
Fu
Fn
Fg
Bära en väska
torsdag den 18 november 2010
Fg
Dator på bordet
Rita krafter
FN
Fd
Ff
Fg
Om man drar datorn längs bordet verkar
fyra krafter:
Friktion (Ff), gravitation (Fg), normalkraften
(FN) och en dragkraft (Fd).
torsdag den 18 november 2010
Krafter
Newtons nollte lag:
Om många krafter verkar på ett föremål får
man den resulterande kraften genom att
addera alla krafter som verkar på föremålet.
torsdag den 18 november 2010
Krafter
Om krafterna verkar i samma riktning, får man
resultanten som summan av krafterna.
2N
4N
torsdag den 18 november 2010
6N
Krafter
Om krafterna verkar i motsatta riktningar, minskar man
den mindre kraften från den större.
4N
torsdag den 18 november 2010
2N
2N
Krafter
Om krafterna har samma längd men olika riktning
kommer de att ta ut varandra.
Föremålet nedan kommer inte att röra sig eftersom
summan av krafterna, den resulterande kraften är 0 N.
4N
torsdag den 18 november 2010
4N
torsdag den 18 november 2010
Parallellogramlagen
Men vad händer om krafterna inte är parallella?
F1
F2
torsdag den 18 november 2010
Parallellogramlagen
Men vad händer om krafterna inte är parallella?
F1
F2
torsdag den 18 november 2010
Parallellogramlagen
Men vad händer om krafterna inte är parallella?
F1
FR
F2
torsdag den 18 november 2010
Parallellogramlagen
Men vad händer om krafterna inte är rätvinkliga?
F1
torsdag den 18 november 2010
F2
Parallellogramlagen
Men vad händer om krafterna inte är rätvinkliga?
F1
torsdag den 18 november 2010
F2
Parallellogramlagen
Men vad händer om krafterna inte är rätvinkliga?
FR
F1
torsdag den 18 november 2010
F2
Tre krafter
F1
F2
F3
torsdag den 18 november 2010
Tre krafter
F1
F2
F3
torsdag den 18 november 2010
Tre krafter
F1
F2
F3
torsdag den 18 november 2010
Tre krafter
F12
F1
F2
F3
torsdag den 18 november 2010
Tre krafter
F12
F3
torsdag den 18 november 2010
Tre krafter
F12
F3
torsdag den 18 november 2010
Tre krafter
F12
FR
F3
torsdag den 18 november 2010
Tre krafter
F1
F2
F3
torsdag den 18 november 2010
blir:
FR