Vad är en kraft?
En kraft är något som antingen drar i något eller
skjuter på något.
Isac Newton var den som kom på att det är en
kraft som gör att vi inte trillar av jordklotet.
Han insåg också att det är den kraften som håller
planeter och vår måne i sina banor.
Hans upptäckter är fortfarande de som fysiker
över hela världen arbetar efter.
Gravitation är en kraft som finns
mellan allt som har en massa.
Einstein har en
förklaring.
Vikt = föremålets massa.
Tyngd = kraften som påverkar föremålet.
Tyngdlös eller viktlös?