Kapitel 3.1 (Rorelse)

advertisement
Isaac
Newton
(1643 – 1727)
All KLASSISK
mekanik innehålls i
mina TRE lagar!
Physics
rocks!
Newton publicerade sina (då) banbrytande
teorier 1687
LAG 1:
Alla objekt rör sig likformigt (v = konstant) om
ingen kraft påverkar dem.
(”Tröghetsprincipen”)
LAG 2:
F = ma
(Eller mer exakt F = dp/dt)
LAG 3:
Varje kraft resulterar i en lika stor
och motriktad motkraft
”Action-reaction”…
Exempel på lag 1:
Exempel på lag 2:
Exempel på lag 3:
Kraften på jorden från äpplet = Kraften på äpplet från jorden
Varför rör sig inte jorden?
**************************************************
Två huvudtyper av mekanik:
Statik  Ftot = 0 (dvs acc.= 0)
Dynamik  Ftot  0 (dvs acc.  0)
Även om man “står stilla” kan man accelerera!
Hur är kraften på personen riktad?
För cirkulär rörelse är acc. (”centripetalacceleration”):
2
a = v /r
Exempel:
v = 10 m/s (= 36 km/h)
r =10 m
a = (10)2/10 = 100/10 = 10 m/s2 = “1 g”
Vikten som verkar utåt är lika med personens egen vikt!
Omöjligt stå kvar utan att hålla i sig!
Download