Coulombkraft och gravitation

advertisement
Coulombkraft och gravitation.
Det finns analogier mellan storheterna massa och laddning och mellan elektriska fält och
gravitations-fält
Kraften mellan 2 massor ges av Newtons lag:
m ⋅m
Fgrav = −C ⋅ 1 2 2 er
r
Kraften är alltid attraktiv, bara en sorts massa.
Kraften mellan 2 laddningar ges av Coulombs lag:
1 Q1 ⋅ Q2
⋅
Fel =
er
r2
4πε 0
Kraften är antingen attraktiv eller repulsiv. Laddning är antingen positiv eller negativ.
Gravitationsfältet definieras som:
g=
Fgrav
m2
= −C ⋅
m1
er
r2
(Obs att med m1 = m jorden och r = rjorden blir g = −9,81 ⋅ er dvs riktad mot jordens centrum!)
Det elektriska fältet definieras som:
E=
Fel
1 Q1
=
⋅ er
Q2 4πε 0 r 2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards