Coulombkraft och gravitation

Coulombkraft och gravitation.
Det finns analogier mellan storheterna massa och laddning och mellan elektriska fält och
gravitations-fält
Kraften mellan 2 massor ges av Newtons lag:
m ⋅m
Fgrav = −C ⋅ 1 2 2 er
r
Kraften är alltid attraktiv, bara en sorts massa.
Kraften mellan 2 laddningar ges av Coulombs lag:
1 Q1 ⋅ Q2
⋅
Fel =
er
r2
4πε 0
Kraften är antingen attraktiv eller repulsiv. Laddning är antingen positiv eller negativ.
Gravitationsfältet definieras som:
g=
Fgrav
m2
= −C ⋅
m1
er
r2
(Obs att med m1 = m jorden och r = rjorden blir g = −9,81 ⋅ er dvs riktad mot jordens centrum!)
Det elektriska fältet definieras som:
E=
Fel
1 Q1
=
⋅ er
Q2 4πε 0 r 2