JAWS-ANPASSNING För att det skall vara lätt att

advertisement
JAWS-ANPASSNING
Produktinformation
Sida 1 av 1
Pris:
1 500 kr
1 875 kr inklusive moms
Produktkategori: Tjänster
För att det skall vara lätt att använda datorprogram med tal och punkt så går det
at göra tillpassningar, script, till skärmläsningsprogrammet JAWS. Till de
vanligaste programmen följer det med bra script. Till några mer ovanliga program
går det att köpa till scrpit och för andra program kan vi åta oss att göra script. Vi
kan göra script för ett fast pris eller på timme, timdebitering 1200 kr.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
HUVUDKONTOR
FÖRSÄLJNINGSKONTOR
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ
Rosterigränd 14
117 61 STOCKHOLM
Gasverksgatan 2
211 29 MALMÖ
010 - 470 99 00
www.polarprint.se
[email protected]
Merkuriusvägen 3
352 64 VÄXJÖ
Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ
Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING
Download