Gymnasieutbildningar i Uddevalla kommun

advertisement
Gymnasieprogram i Uddevalla kommun HT 2017
Här följer en lista över utbudet av
Uddevalla gymnasieskola:
Uddevalla gymnasieskola:
Agneberg:
Akademi Sinclair:
gymnasieprogram i Uddevalla kommun
HT2017. Observera att alla skolor och

Barn & Fritid (BF)
program inte erbjuder alla inriktningar.

Handel & Administration (HA)
Utbudet kan också komma att förändras.

Hotell & Turism (HT) –GLU
Se skolornas hemsidor/kontakta skolorna

Naturbruk (NB) - GLU
för mer info. De program som anges i

Restaurang & Livsmedel (RL)-
program, övriga är s.k. Yrkesprogram

Samhällsvetenskap (SA)
(förutom IM och gymnasiesärskolan).

Ekonomi (EK)
www.plusgymnasiet.se
www.tekniskagymnasiet.se
Estetiska (ES)
även GLU
kursiv stil är s.k. Högskoleförberedande
www.gymnasiet.uddevalla.se



SPINT-Samhällsvetenskap (SA)
eller Ekonomi (EK)
Gymnasiesärskolan
Uddevalla gymnasieskola:
Uddevalla gymnasieskola:
Uddevalla gymnasieskola:
Margretegärde:
Östrabo 1:
Östrabo Yrkes:


GLU-Gymnasial

Vård & Omsorg (VO)

Bygg & Anläggning (BA)
lärlingsutbildning (BA, BF, FT,

Naturvetenskap (NA)

El & Energi (EE)- även GLU
HA, IN, NB, VF, VO)

Naturvetenskap-Nordens Ark

Fordon & Transport (FT)
(NA)

Hantverk (HV): Finsnickeri-
IM-Introduktionsprogrammen

GLU, Florist- GLU, Frisör- även
Teknik (TE)
GLU, Hår- & makeupstylistäven GLU
Plusgymnasiet:

Industritekniska (IN)

VVS & Fastighet (VF)

Estetiska (ES)

Gymnasiesärskolan
Thoren Innovation School (TIS):

Träning & ledarskap (BF)

IT program (EE)

Försäljning & marknadsföring

Innovation program (TE)
(HA)

Stylist (HV)

SOS: Sjukvård, omsorg &
säkerhet (VO)

Artisten (ES)

Foto, film & media (ES)

Beteendevetenskap (SA)

Samhällsvetenskap (SA)

Ekonomi (EK)
*OBS! Utbudet av inriktningar och fördjupningar varierar mellan de olika skolorna. Utbudet kan komma att förändras.
Följande program finns inte i någon variant i Uddevalla: Humanistiska programmet
Gymnasieprogram i Uddevalla kommun HT 2017 - inriktningar
Uddevalla gymnasieskola:
Uddevalla gymnasieskola:
Uddevalla gymnasieskola:
Agneberg:
Akademi Sinclair:
Margretegärde:

BF: Fritid & hälsa, Pedagogiskt


Musik, Teater, Estetik & media
arbete, Socialt arbete

ES: Bild & formgivning, Dans,
GLU-BA: Husbyggnad, Måleri,
Plåtslageri
HA: Administrativ service, Handel &
GLU-BF: Fritid & hälsa, Pedagogiskt
service
arbete, Socialt arbete
GLU-HT: Hotell & konferens, Turism
GLU-FT: Personbil, Lastbil & mobila
& resor
maskiner, Karosseri & lackering

GLU-NB: Djur (häst)
GLU-HA: Handel & service,

GLU/skolförlagt-RL: Bageri &
Administrativ service

konditori, Färskvaror, delikatess &
catering (enbart GLU), Kök &
servering

SA: Beteendevetenskap,
Samhällsvetenskap


EK: Ekonomi, Juridik
SPINT-SA: Samhällsvetenskap,
SPINT-EK: Ekonomi
Uddevalla gymnasieskola:
Uddevalla gymnasieskola:
Uddevalla gymnasieskola:
Margretegärde (fortsättning):
Östrabo 1:
Östrabo Yrkes:
GLU-IN: Produkt & maskinteknik,

Svetsteknik

(specialiseringar istället)

BA: Anläggningsfordon,
Husbyggnad, Måleri, Plåtslageri
NA: Naturvetaren (Naturvetenskap),

GLU/skolförlagt-EE: Elteknik
Trädgård
Samhällsvetaren (Naturvetenskap &

FT: Lastbil & mobila maskiner,
GLU-VF: Fastighet, Kyl- &
samhälle), Nordens Ark
värmepumpsteknik, VVS
(Naturvetenskap eller
GLU-VO: ej inriktningar på VO
Naturvetenskap & samhälle)
(enbart GLU), Florist (enbart GLU),
TE: Design & produktutveckling,
Textil design (enbart GLU), Frisör,
Programinriktat individuellt val
Informations- & medieteknik,
Hår- & makeupstylist (Övriga
(IMPRO/PRIV), Individuellt
Produktionsteknik, Samhällsbyggnad
alternativ, Språkintroduktion,
& miljö, Teknikvetenskap
GLU-NB: Lantbruk, Djur, Skog,

VO: ej inriktningar på VO
IM: Preparandutbildning,

Personbil, Transport

GLU/skolförlagt-HV: Finsnickeri
hantverk)

Yrkesintroduktion
IN: Produkt- & maskinteknik,
Svetsteknik

VF: VVS, Kyl- & värmepumpsteknik

ES: Modedesign (Bild &
formgivning), Inredningsdesign (Bild
& formgivning)
Plusgymnasiet:

BF: Träning & ledarskap (Fritid &
Thoren Innovation School (TIS):

hälsa)

HA: Försäljning & marknadsföring
EE: IT program (Dator- &
kommunikationsteknik)

TE: Innovation program
(Handel & service)
(Informations- & medieteknik, design

HV: Stylist (Övriga hantverk)
& produktutveckling)

VO: SOS: Skydd, omsorg & säkerhet
(ej inriktningar på VO)

ES: Artisten (Musik), Foto, film &
media (Estetik & media)

SA: Beteendevetenskap,
Samhällsvetenskap

EK: Ekonomi
*OBS! Utbudet av inriktningar och fördjupningar varierar mellan de olika skolorna. Utbudet kan komma att förändras.
Följande nationella inriktningar finns inte att söka i någon variant i Uddevalla just nu (men det kan bli förändringar): BA: Mark &
anläggning, EE: Automation, Energiteknik, IN: Driftsäkerhet & underhåll, Processteknik, VF: Ventilationsteknik, HU: Kultur,
Språk, SA: Medier, information & kommunikation
Download