Portföljhantering

advertisement
Portföljhantering –
Företagsledningens verktyg för att ta
kontroll över framtiden
Thomas Jansson
2010-05-18
[email protected]
2010-03-23
© OPGport
1
Källa PMI Portfolio Standard
2010-03-23
© OPGport
Organizational Project Governance
Projektportföljen = organisationens framtid
Hur ska vi veta att vi väljer rätt projekt?
Hur ska vi veta att projekten levererar?
Hur vet vi att nyttan realiseras?
Nå målen genom förändringsarbete = Projektarbete
2010-03-23
© OPGport
3
FRÅN URVAL TILL NYTTA
Ledning
Välja
Projektledare
Leverera
Sponsor
Realisera
Kategorisera
Värdera
Prioritera
Planera
Följa upp
Rapportera
Styra
Följa upp
Rapportera
Strategin
Projektdirektiv
Nyttovärdering
(Business Case)
2010-03-23
© OPGport
Vad behövs?
• Ett enhetligt ramverk för att hantera initiativ
– Policy
– Regler och riktlinjer
– Processer för portföljer, program och projekt
– Business Case
• Organisatorisk mogen projektmiljö (OE)
• KPI (mätetal)
2010-03-23
© OPGport
5
2010-03-23
© OPGport
Policy
• Förklarar varför organisationen använder
projekt, program etc
• Utfärdad av CEO
• Pekar på regler och riktlinjer
• Är en sida
2010-03-23
© OPGport
7
Regler och riktlinjer
•
•
•
•
Definierar övergripande governance struktur
Definierar roller och organisation
Pekar ut standards som gäller
Riktlinjer för vilka avsteg som får göras från
standards (eller inte får göras)
• Ger riktlinjer för mätning
2010-03-23
© OPGport
8
Roles
2010-03-23
© OPGport
9
2010-03-23
© OPGport
Gate decisions
Portfolio
Level
Sponsor,
Project,
Program
Level
2010-03-23
Identify,
Categorize,
Evaluate,
Select,
Prioritize,
Balance,
Authorize
Identify,
Categorize,
Evaluate,
Select,
Prioritize,
Balance,
Authorize
Gate 0
Identify,
Categorize,
Evaluate,
Select,
Prioritize,
Balance,
Authorize
Gate2
Gate1
initiatie
Planning
© OPGport
Execute and
deliver
Business Case
• Ny version för varje Gate
• Uppdateras med ändringskrav som påverkar
BC
• Innehåller:
– Vilken strategisk nytta, ekonomisk nytta och
genomförbarhet
– Realiseringsplan
– Ägare till realisering av nytta
– Hur ska vi mäta
2010-03-23
© OPGport
12
Allmän orientering - definitioner
Strategiskt värde
Ekonomiskt värde
Genomförbarhet
2010-03-23
Vilken påverkan har initiativet på organisationens
strategi. Initiativets mål mappas mot KFFer för
strategin.
De effektmål som är möjliga kvantifieras i
ekonomiska termer.
Vilken möjlighet har vi att realisera det Strategiska
och/eller Ekonomiska värdet. Genomförbarhet är
en aggregering av projektrisk och realiserbarhet
av nytta
© OPGport
Framgångsfaktorer vs Hygienfaktorer
(bedömd långsiktig påverkan på verksamheten)
Strategiskt värde
Högt
Infrastrukturella
Tvingande
Framgångsfaktorer
påverkar
omvärldsintressenter
, exempelvis Ägare,
Kunder, Varumärke,
marknadsposition
mm.
Värdehöjande
Hygienfaktorer
påverkar
grundförutsättningar
för verksamheten
exempelvis
stödprocesser och
produkter i senare
delen av sin livscykel
Rationaliserande
Lågt
Lågt
Ekonomiskt värde
(avkastning vid given tidpunkt)
2010-03-23
© OPGport
Högt
Open Project Governance
Bygger på öppna konceptet:
• Modeller och mallar är fria att använda och att
ladda ner
• Dela med sig
• Dela kunskap
Besök www.opgport.com
2010-03-23
© OPGport
15
OPG Program
2010-03-23
© OPGport
Program Definition
När kan Programtänket tillämpas?
•
•
•
•
•
•
•
Projekt levererar produkter till varandra
Projekt uppfyller strategier tillsammans
Påverkan på organisationen måste koordineras
Risker över projektgränser
En del av komplexa leveranser
En kund, många projekt
Resultaten måste koordineras för att nyttan
skall kunna realiseras
2010-03-23
© OPGport
2010-03-23
© OPGport
www.opgport.com
•
•
•
•
•
2010-03-23
© OPGport
Tre modeller
Business Case
80 mallar
Forum
Dela kunskap
Frågor
2010-03-23
© OPGport
22
Tack
Thomas Jansson
070 209 4550
[email protected]
www.opgport.com
2010-03-23
© OPGport
23
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards