PowerPoint

advertisement
Finländarna som
konsumenter i Estland
- Utdrag ur resultatet
27.4.2016
Jaana Kurjenoja
Finländarna som konsumenter i Estland
Utredningen bygger på statistik från Eurostat och Statistikcentralen
och på sampelbaserade konsumentenkäter:
• TAK Oy:
– Gränsintervjuer, dvs. personliga intervjuer på båtarna mellan Tallinn och
Helsingfors 1 april 2015–31 mars 2016, n = 3354
– I intervjuerna frågades vilka tjänster eller produkter intervjupersonerna köpt i
Estland och hur personerna importerar den köpta alkoholen till Finland.
27.4.2016
Jaana Kurjenoja
Resorna till Estland tog ett kliv mot nya rekord
Antalet resor
3000000
6%
2500000
Sammanlagt
13 %
2000000
Övernattning i
mållandet
1500000
Dagsresor
1000000
Kryssningar
15 %
500000
0
Källa: Statistikcentralen
27.4.2016
Jaana Kurjenoja
Prisnivån för konsumtionsnyttigheter i Estland
och Finland
Konsumentprisindex 2014
EU28 = 100
150.0
131.1
Priserna i Estland 48 % av
priserna i Finland
101.2
100.0
63.5
50.0
0.0
Euro18
Källa: Eurostat, 17.12.2015
27.4.2016
Jaana Kurjenoja
Estland
Finland
Prisnivån för konsumtionsnyttigheter i
Estland och Finland
Konsumentprisindex 2014
EU28 = 100
150.0
Priserna i Estland 77 % av
priserna i Finland
114.2
102.5
100.0
88.1
50.0
0.0
Euro18
Källa: Eurostat, 17.12.2015
27.4.2016
Jaana Kurjenoja
Viro
Suomi
De estländska priserna lockar särskilt
dagsresenärer
%
Påverkar mitt resebeslut
avsevärt eller är den enda
anledningen till resan
För män är prisnivån
en viktigare resemotiv
än för kvinnor. Även
för människor som
handlar alkohol med
bil och köper
cigaretter,
byggmaterial och bilar
är priset en viktigare
resemotiv än andra.
42
16
34
Ökar mitt intresse för Estland
47
24
Påverkar inte mitt resebeslut
37
0
Dagsresenärer
Källa: TAK
27.4.2016
Jaana Kurjenoja
20
40
Personer som övernattar
60
Finländarnas resandeinförsel från Estland
% av resenärerna
Alkohol
Karameller
Vuxenkläder
Kosmetik
Livsmedel
Tobak
Medicin
Väskor och accessoarer
Skodon
Barnkläder
Smycken och klockor
Leksaker
Textilier och inredningsprodukter
Kärl och husgeråd
Produkter för specialhobbyer
Sportredskap och fritidsprodukter
Optikvaror
Reservdelar och andra förnödenheter
Byggmaterial
Musik och filmer
Hushållsmaskiner och hemelektronik
Bilar
Datorprogram, -spel och konsolspel
Källa: TAK
27.4.2016
Jaana Kurjenoja
77
59
36
35
32
28
Pensionärer tar med sig
alkohol, livsmedel och
läkemedel oftare än
genomsnittet. De som
reser med barn köper
kläder, livsmedel och
kosmetik oftare än andra
resenärsgrupper och mer
sällan alkohol. Alkohol och
tobak köptes av mest av
resenärer som angav
priserna som en
betydande reseanledning.
19
17
16
13
9
9
9
5
5
4
3
3
2
2
2
1
1
Övriga
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
De prisdrivna har ökat sin konsumtion från tidigare
Inköp i Estland och på båten enligt hur priset påverkar resebeslutet, euro per
resenär
Påverkar mitt resebeslut
avsevärt eller är den
enda anledningen till
resan
301
Medeltal
189
Ökar mitt intresse för
Estland
161
Påverkar inte mitt
resebeslut
137
0€
27.4.2016
Jaana Kurjenoja
De mest prisdrivna
köper alkohol och
tobak nästan i
samma takt som
tidigare och lägger
mindre pengar på
tjänster än andra.
100 €
200 €
300 €
400 €
Lähde: TAK
Download