F- Klass
Språk: Kurdiska Mål
Elever ska lära sig
skillnaden mellan
kurdiska och svenska.
Kultur
Vi berättar om
högtider, fester och
jämförelsen med
svensk kultur. Vi
berättar också
kulturella sagor,
folkdans och musik.
Arbetssätt
Arbetssätt beror på
elevernas
förkunskaper och
bakgrund.
Läromedel
Att visa tecknat film
och bilder. Att lyssna
på sagor och barnvisor
från kurdiska
hemsidan.
Att läsa sagoböcker.
Årskurs- 1
Språk: Kurdiska Mål
Elever ska kunna läsa
och skriva kurdiska
alfabetet och bilda
enkla meningar.
Att lära känna frukter,
grönsaker, färger och
siffrorna 1-10.
Kultur
Vi berättar om
högtider, fester och
jämförelsen med
svensk kultur.
Eleven ska känna till
någonting om sagor
och sånger.
Arbetssätt
Att träna läsa korta
texter och skriva
meningar.
Läromedel
Barnfilm, olika bilder,
rim och ramsor och
sagoböcker.
Lyssna, måla och lera.
Årskurs- 2
Språk: Kurdiska Mål
Elever ska kunna läsa
och skriva kurdiska
alfabetet. Barnen ska
kunna läsa och skriva
enkla meningar.
• Siffror och tal
1-100
• Veckodagar
och årstider
Kultur
Vi berättar om
högtider, fester och
jämförelsen med
svensk kultur.
Eleven ska känna till
någonting om sagor
och sånger.
Arbetssätt
Arbetssätt beror på
elevernas
förkunskaper och
bakgrund.
Att träna läsa korta
texter och skriva
meningar.
Läromedel
Böcker, bilder, rim och
ramsor och lekkort.
Årskurs- 3
Språk: Kurdiska Mål
Att kunna lära sig att
skriva korta texter till
bilder. Att kunna alla
bokstäver (31) i slutet
av läsåret.
• Ljudanalys
(stavelser, ljud
och bokstav)
• Barnbokläsning
• Kläder och skor
i olika årstider
• Tider,
månader,
veckodagar och
väder
Kultur
Traditioner och
högtider i Sverige och
hemlandet.
Nationalsången och
läsa lätta dikter till
barnen.
Arbetssätt
Att kopiera övningar
t.ex. djur, blommor,
årstider, former,
frukter och
kroppsdelar mm.
Läxa på skrivhäftet.
Att göra enkla prov
Läromedel
Internet t.ex.
dibistanekurdi kurdiska
hemsidan.
Böcker och övningar.
Årskurs- 4
Språk: Kurdiska Mål
Att utveckla läsa och
skriva.
Rättstavning och bygga
meningar med enstaka
ord eller fraser.
Att kunna visa respekt
Kultur
Jämföra med svenska
och kurdiska
traditioner. Berättelser
om högtider. Flaggan
och nationellsången
(Ey reqib)
Arbetssätt
Träna läsa övningar.
Långa och korta
vokaler, motsatser och
synonymer.
Läromedel
Böcker, bilder,
internet, spel och
tidning.
Årskurs- 5
Språk: Kurdiska Mål
Utveckla förmåga att
både förstå och
uttrycka sig muntligt
och skriftligt.
Att elever ska tala
aktivt, skriva och läsa
med förståelse.
Kultur
Att lära känna sitt
lands historia och
geografi.
Högtider, kurdiska
nyårsdag(newroz).
Berätta en händelse
och upplevelse.
Arbetssätt
Öva med högläsning.
Arbeta med
grammatik: substantiv,
verb, adjektiv,
pronomen och räkna
ord.
Läromedel
Böcker, bilder, data,
film, tidning,bibliotek.
Årskurs- 6
Språk: Kurdiska Mål
Att elever kan läsa och
rätt stava. Öva att läsa
texter och sagor. Att
elever kan skriva korta
uppsatser.
Kultur
Lära att känna
hemlandets och
Sveriges kultur och
traditioner.
Kurdistans historia,
geografi, ursprungs
kultur vanor och seder.
Arbetssätt
Delta aktivt samtal och
diskussioner. Läsa
ungdomsböcker.
Arbeta med
människokroppen och
dess funktioner.
Läromedel
Böcker, bilder, data ,
karta om Kurdistan,
bibliotek.
Årskurs- 7
Språk: Kurdiska Mål
Att elever kan läsa och
stava rätt. Läsa texter
och sagor.
• Kan skriva
uppsatser.
• Känna
grammatik:
substantiv,
verb,
pronomen.
• Att elever kan
översätta eller
tolka svenskan
till
modersmålet i
enkla
situationer.
• Ökad ordförråd
och
meningsbyggna
d.
• Att elever kan
självbeskriva
sig både på
muntligt och
skriftligt.
Kultur
Nationella sånger.
Högtider i hemlandet
och i Sverige.
Vilka är Kurder?
Allmänt om Kurdernas
ursprungs och historia.
Lära känna deras
klädsel, mat, folkdans .
Arbetssätt
Träna använda språket
i samtal, diskussioner
och eget berättande.
• Jämföra olika
utryck i båda
språk.
• Träna att
skriva i
skrivhäftet.
Läromedel
Böcker, data lexikon
och bibliotek.
Årskurs- 8
Språk: Kurdiska Mål
Att elever ska kunna
översätta olika texter
både från kurdiska till
svenska och svenska till
kurdiska.
• Tempusformer som
inte behandlats
tidigare ord klass.
• Läsa olika texter
och litteratur.
Kultur
Att elever kan känna
till skillnader mellan
traditioner i hemlandet
och Sverige.
Jämförelse med
levandes sätt och
villkor mellan sin egen
kultur och den
svenska.
Prosa och poesi
avkända kurdiska
författare.
Arbetssätt
Träna använda språket
i samtal diskussioner i
okänt område.
• öva läsa tyst
tidning och
artiklar.
• Lyssna på andras
idéer samt
diskutera.
• Jämföra olika
utryck i båda
språken.
Läromedel
Att kopiera från olika
läroböcker.
Data, tidning och
bibliotek.
Årskurs- 9
Språk: Kurdiska Mål
Välj en bok och skriva
en sammanfattning.
• Läs förhör, nya ord,
svåra begrepp.
• grammatik
upprepningar och
fördjupningar.
• att eleven ska
kunna vara
medveten om
respekt,
jämställdighet och
demokrati.
• använda lexikon
och ordbok.
• översätta eller
tolka svenskan till
modersmålet i
okänt område och
situationer.
• skriva och berätta
om litteratur.
Kultur
Kunna Kurdistans
historia , geografi och
ursprungs kultur vanor
och seder.
• skillnad och
likheter mellan
den svenska och
den kurdiska
kulturen.
• Nationella sånger
och högtider.
Arbetssätt
Använda språket
flyttande i samtal o
diskussioner .
Skriva och läsa på
tydligt sätt.
Kunna redovisa i klass
och svara på andras
frågor.
Läromedel
Kopieringar rån olika
slags kurdiska böcker,
tidningar och data.