Område 16- Översättningstjänster

1913856
Tjänster inom information och kommunikation
Semantix Eqvator AB
Prisbilaga (priser exkl moms)
Område 16Översättningstjänster
Engelska pris per ord
1,75
Andra språk
Finska
2,00 kr
Arabiska
2,50 kr
Serbiska
2,00 kr
Bosniska
2,00 kr
Kroatiska
2,00 kr
Kurdiska/kurrmanij
2,50 kr
Kurdiska/Sorani
2,50 kr
Turkiska
2,50 kr
Spanska
1,90 kr
Tyska
1,90 kr
Franska
1,90 kr
Polska
2,50 kr
Somaliska
2,50 kr
Ryska
2,00 kr
Thailändska
2,50 kr
Amhariska
2,50 kr
Vietnamesiska
2,50 kr
Kirundi
2,50 kr
Bilaga 1