Hej

advertisement
265338400
Hej!
Familjerna som fick barnbesked i november har nu kommit hem med sina barn, en i
december och de andra nu i januari. Vi har också förmedlat två nya barnbesked! Den här
gången var det två barn, en flicka och en pojke från barnhemmet i Ho Chi Minh City,
båda några månader gamla. Dessa familjer reser till Vietnam efter Tet, det vietnamesiska
nyåret som i år infaller 5 – 11 februari.
Det betyder att det nu bara är en familj som har ansökan i landet. Två andra
ansökningar är hos NP för bestyrkande. Ytterligare fyra familjer kommer nu att börja
sammanställningen av sina ansökningar.
Vi väntar på att ett avtal ska bli klart mellan FFIA och provinsen Bac Kan, vår
representant arbetar just nu med detta. Ytterligare en provins av de vi har licens för har
gett signaler om att de vill inleda ett samarbete. Så låt oss hoppas på att det här året
fortsätter lika bra som det har börjat!
Med detta önskar jag alla familjer ett trevligt nyår!
Med vänliga hälsningar
Eva Turner
Download