Läs det här innan ni söker Snabba pengar!

advertisement
Läs det här innan ni söker Snabba pengar!
Föreningar eller intressegrupper kan söka Snabba pengar. Stöd lämnas inte till enskilt företag eller ensam person. Snabba pengar bygger på korta snabba utvecklingsinsatser av engångskaraktär. Stöd kan sökas till olika aktiviteter och idéer som är av allmänt intresse i en bygd. I samtliga ansökningar gäller att ni måste kunna visa minst två offerter eller liknande på sådant ni vill köpa, bygga eller konsulter ni vill anlita. I alla projekt krävs också ideella insatser. Ni måste alltså vara beredda att utföra en del jobb själva och att redovisa detta. För vissa aktiviteter ställs särskilda krav: -­‐
-­‐
Studieresor. Ni samlar ihop människor som vill åka och besöka något intressant, se, lära och ta hem bra idéer till Bergslagen. Vi betalar enbart kostnaden för bussen. Kulturarrangemang. Stöd utgår i form av förlustgaranti. Ni måste alltså redovisa era kostnader, era intäkter och andra finansiärer som stödjer arrangemanget, så att vi kan avgöra om arrangemanget är berättigat till stöd. Följande ger vi inte stöd till: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mat och dryck Lön Ordinarie/löpande verksamhet, sådant som bara gynnar den egna verksamheten Sådant som kommunen ansvarar för Skolresor och andra aktiviteter inom ramen för skolan Eftersatt underhåll, t ex byte av tak Köp som ersätter något man redan har, t ex inköp av ett kylskåp som har tjänat ut Arrangemang som genomförs upprepade tillfällen Personlig utrustning, t ex kläder till fotbollslag Ansökningar som handlar om enbart inköp av utrustning När er ansökan har kommit in till oss skickar vi en bekräftelse på att vi mottagit den, och vi jobbar för att ni ska få ett beslut inom en vecka. Tveka inte att höra av dig till oss om du undrar över något! 
Download