Viltvårdsbidrag till kretsarna

advertisement
Viltvårdsbidrag till kretsarna
 3000:- per krets och år. Totalt finns en budget på 21000:- i
Länsföreningen.
 Ansökan om bidrag sker av enskild, viltvårdsområde (motsv.) till
jaktvårdskrets. För ansökan krävs medlemskap i Jägareförbundet.
Jaktvårdskretsen yttrar sig över ansökan och remitterar ansökan till
Länsjaktvårdsföreningen som meddelar jaktvårdskretsen om bidrag bör
betalas ut.
Kretsen själva kan också söka bidrag .
Ansökningar till kretsen skall ske från januari – november. När kretsen
fått en ansökan, bifogat sitt yttrande, skall den snarast skickas till
Länsjaktvårdsföreningen som behandlar ansökan.
Eftersom en krets kan få flera ansökningar måste ”utlovade” medel
balanseras till max 3000:-. Länsföreningen yttrar sig bara om bidrag
kan betalas ut eller ej. Bidraget skall ej finansiera hela kostnaden för
ev. åtgärd.
Ansökningar inkomna under tiden efter september behandlas men ev.
utbetalning kommer att ske kommande år.
 Bidraget betalas ut första när viltvårdsåtgärderna är utförda. Kretsarna
svarar för kontrollen.
Exempel på åtgärder som är bidragsgivande:
- Ökad fodertillgång för viltet. Gäller plantering av fleråriga växter.
- Plantering av träd som gynnar det vilda som mat.
- Subventionering av viltfällor. Kretsarna köper in fällor o säljer dessa till
subventionerat pris. Den del som subventioneras kan återfås som
viltvårdsbidrag. Fällorna bör subventioneras med 30% eller mer.
- Materialkostnad för egen tillverkning av fällor. Bör subventioneras med
50%.
- Projekt som på sikt förbättrar viltvården.
- Kurslitteratur i viltvård till resp. kretsstyrelse 100%, medlemmar 50%,
kursavgift i viltvård inkl studiematerial 30%.
Bidrag utbetalas ej om det gäller skottpengar.
Ej heller för viltåkrar, ettåriga foderväxter o frön, viltvatten, saltstenar.
Här är det dock upp till kretsen att göra speciellt bedömande för enskilda
ansökningar.
Är man osäker om bidrag kan erhållas, bör man ändå söka för att få det
avdömt.
Download