huvudlöss - Region Örebro län

advertisement
HÅR
HUVUDLÖSS
KONTAKT MED SJUKVÅRDEN
Vem?
Barn under 2 år.
Tid?
Om Priodermbehandlingen inte hjälper.
Hår
Huvudlusen är en 2–3 mm stor, grågul, krypande insekt. Den är beroende av
blodet och värmen i människans hårbotten. En lus utanför hårbotten lever
högst ett dygn, eftersom den snabbt torkar ut, om den inte regelbundet kan
suga blod. Den vanligaste spridningsvägen är nära kontakt huvud mot huvud.
Äggen (gnetterna) är ungefär 1 mm långa, ovala och har ofta samma färg som
hårbotten. De kittas fast på hårstråna längst nere vid hårroten och kläcks efter
1–2 veckor. Äggskalen är vita och följer med hårstråna, när dessa växer ut.
Det finns inga bevis för att huvudlöss har något samband med bristande hygien. Löss trivs tvärtom i rent hår. Huvudlöss sprider inte sjukdomar och är
inget att skämmas för!
PROFYLAX
Endast de som har huvudlöss (fastställs genom finkamning) behandlas med
läkemedel. Övriga i familjen, daghemsgruppen, klassen och så vidare, finkammar varannan dag sitt hår under de närmaste 14 dagarna (räknat från den
dag då behandlingen av dem som har löss påbörjades). Skälet är att lössens
ägg normalt kläcks efter en vecka, men att det ibland kan ta ytterligare några
dagar.
SYMTOM
Det är svårt att upptäcka levande löss och levande ägg i håret. Det säkraste
tecknet är utkammade levande löss, vilka lättast upptäcks om kamningen sker
över ett vitt papper, en spegel eller liknande. Ett annat sätt är att fukta håret,
vilket gör att lössen fastnar i kammen. Ömsade skinn (liknar lössen) är även
säkra tecken. Ett svart pulver (liknar finmalen peppar) kan uppträda på huvud56
kudden, bildat av lusens exkrement. Vita lusäggskal på hårstråna avslöjar när
äggen kläcktes. Ett avstånd på två centimeter från hårbotten betyder äggkläckning för två månader sedan, tre centimeter betyder tre månader och så vidare.
Klåda i hårbotten beror i de flesta fall på annat än huvudlöss.
BEHANDLING
Finkam (finns på apoteket) behövs för att mekaniskt avlägsna ägg och tomma skal från hårstråna.
Under behandling av huvudlöss finns det inget skäl att stanna hemma från
daghem, skola eller arbete.
Prioderm liniment innehåller malation och är förstahandsmedel mot huvudlöss enligt nuvarande rekommendation från Läkemedelsverket. 25 ml liniment
(hälften av flaskans innehåll) ingnides i torrt hår och hårbotten tills hela håret
är väl genomfuktat. Var extra noga i nacken och bakom öronen. Håret får därefter självtorka (använd ej handduk, hårtork). Låt linimentet sitta kvar i håret
under 12 timmar. Därefter tvättas håret med vanligt schampo. Medan håret
ännu är vått kammas det med finkam. Behandling enligt ovan upprepas
efter 1 vecka.
För gravida är Nix schampo (permetrin) förstahandsmedel.
Kamma sedan håret varje dag med en finkam under behandlingstiden
samt 2 veckor efter den andra behandlingen med lusmedlet.
För att få bort de vita lusäggskalen kan man pröva att skölja håret med lite
ättiksvatten (1–2 matskedar ättiksprit till 1 liter vatten).
Följande riktlinjer är angelägna att betona:
• Endast de som har huvudlöss (fastställs genom finkamning) behandlas
med läkemedel.
• Behandlingen skall utföras enligt de riktlinjer som ges, d v s följ bruksanvisningen noggrant. Mängden läkemedel och kontakttiden kan vara av
avgörande betydelse.
• Vita lusäggskal kan sitta kvar på hårstråna under lång tid efter behandlingen. Det tar en stund för lusen att dö, varför fynd av levande löss
direkt efter behandlingen inte behöver vara tecken på resistens. Vänta
57
Hår
Spridning via föremål som de senaste timmarna använts av en person med löss
kan inte uteslutas. Därför rekommenderas att borstar, kammar och mössor rengöres noga. Frysning i två dygn är ett alternativ. Barnen bör inte låna varandras mössor, hårspännen o dyl. Sanering av andra kläder, sängkläder och övriga
föremål är onödig.
därför till nästa dag innan effekten värderas. Om levande löss finns kvar
efter behandlingen bör man i första hand söka förklaringen i oriktigt
genomförd behandling eller ny smitta från någon i omgivningen.
Om behandlingen med Prioderm misslyckas trots att den genomförts på
korrekt sätt rapporteras den uteblivna effekten till Läkemedelsverket på den
vanliga biverkningsblanketten för läkemedel (finns längst bak i Fass).
Apotekspersonalen i Örebro län gör också motsvarande rapport på biverkningsblanketten som skickas till Läkemedelskommittén, Universitetssjukhuset,
701 85 Örebro.
Andrahandsmedel är Tenutex liniment som innehåller disulfiram och bensylbensoat. Följ bruksanvisningen noga och observera att behandlingen ska pågå i 24 timmar.
Hår
HÅRAVFALL
KONTAKT MED SJUKVÅRDEN
Vem?
Ärftligt håravfall hos kvinnor som är kombinerat med ökad hårväxt av manlig typ (t ex skägg) och mensrubbning.
Symtom?
Vid plötsligt eller fläckvis håravfall (hudsjukdom, infektion).
Vid ospecifikt diffust håravfall (allmänsjukdomar).
Vid misstanke om läkemedelsbiverkan.
Håravfall kan vara tillfälligt eller av definitiv natur. Normalt tappar man 100150 hårstrån varje dag. Ett glesnande hår räknas till åldrandesymtom både hos
män och kvinnor.
Ärftligt håravfall är den vanligaste typen av håravfall hos såväl män som
kvinnor. Denna typ av håravfall beror på ärftliga faktorer, ålder och hormonet
testosteron. Hos män kan det börja redan före 20 års ålder. Hos kvinnor är
ärftligt håravfall inte lika vanligt och det förekommer främst i övergångsåldern, men även relativt unga kvinnor kan få det med start redan i 30-års
åldern.
Fläckformigt håravfall karakteriseras av runda välavgränsade fläckar med
håravfall som kan variera i storlek och utbredning. Det är en relativt vanlig
sjukdom som förekommer i alla åldrar. Förloppet kan variera. I de flesta fall
58
växer håret ut igen inom 6–12 månader. Återfall kan förekomma. Personer
med en atopisk läggning, det vill säga benägenhet för astma, hösnuva eller
böjveckseksem, kan utveckla ett envisare och mer omfattande håravfall.
Personer med fläckvis håravfall är vanligtvis friska i övrigt. Åkomman kan
även förväxlas med andra hudsjukdomar t ex svamp.
Tillfälligt ökat håravfall kan uppträda efter en infektion, vid hudsjukdomar
och några månader efter en förlossning. Det finns också läkemedel som kan
ge håravfall som biverkan. I de flesta fall kommer hårväxten tillbaka.
SYMTOM
Förutsättning för egenvård är att håravfallet är ärftligt betingat,
d v s tunnhårighet finns i släkten. Håravfallet ska uppträda
symmetriskt och uttunningen ske långsamt.
Kvinnor får däremot oftast en mer diffus uttunning i ett ovalt område på
främre delen av hjässan. Det uppstår sällan någon kal fläck.
BEHANDLING
Egenvård kan enbart provas vid tidiga och mindre uttalade former av
ärftligt håravfall hos män och kvinnor över 18 år.
Det finns receptfria preparat som innehåller minoxidil och som appliceras i
hårbotten. Recrea och Rogaine 20 mg/ml kan användas av både kvinnor och
män över 18 år, medan Recrea Forte och Rogaine Forte 50 mg/ml är avsedd
endast för män över 18 år.
Innan behandling med minoxidil påbörjas bör man i följande fall först
diskutera med läkare:
• Personer med känd hjärt/kärlsjukdom eller hjärtrytmrubbning.
• Om hårbotten är röd/irriterad/infekterad/öm.
• Gravida eller ammande.
Effekten av minoxidil, graden av ökad hårväxt och hur snabbt den inträder,
varierar från person till person. Förutsättningar för att få bra behandlingsresultat är att håravfallet har pågått under kortare tid än 10 år samt att ytan är
mindre än 10 cm i diameter (gäller män).
Vanligen krävs kontinuerlig behandling under minst 2 månader med den starkare Fortevarianten och 4 månader med övriga medel för att få synlig hårtillväxt. För båda styrkorna kan det dock dröja 8 månader för att få synlig håråterväxt. Något varaktigt resultat fås inte, utan tillväxt sker bara under kontinuerlig behandling. Effekten kvarstår endast i ca 3–4 månader efter att
behandlingen upphört.
59
Hår
För män kryper hårfästet uppåt–bakåt ovanför tinningarna och på hjässan
uppstår en kal fläck som blir större och större.
Undvik att använda schampo som innehåller vattenavvisande silikon för att
inte påverka effekten av minoxidilpreparatet.
Ej rekommenderat är extra tillförsel av B-vitaminer för att hindra håravfall,
eftersom det inte har visats ha effekt.
MJÄLL
KONTAKT MED SJUKVÅRDEN
Symtom?
Hår
Om man samtidigt med fastsittande beläggningar i hårbotten
har fjällande fläckar på knän och armbågar (psoriasis).
Vid rodnad och svår klåda (mjälleksem).
Vid fjällning och håravfall i fläckar.
Tid?
Om egenvårdsbehandling med mjällschampo i 1 månad inte
ger effekt.
Mjäll är döda hornceller från hårbotten. Dessa avstöts i olika grad hos alla
människor. Personer med mjäll producerar och avstöter fler hornceller än normalt. Orsaken till denna ökning känner man inte, men det finns ett visst ärftligt anlag för mjäll. Man tror också att hormoner spelar in. Pityrosporum ovale
är en vanligt förekommanade hudsvamp. Hos personer med mjäll är förekomsten av svampen onormalt stor eller så har man en ökad reaktionsbenägenhet mot den. Ketokonazol, propylenglykol respektive selensulfid hämmar
tillväxten av denna svamp.
Personer med mjäll har oftare än andra mjälleksem (seborroiskt eksem).
Detta eksem finns, förutom i hårbotten, även runt hårfästet, bakom öronen och
i ansiktet. Det kan även förekomma i hörselgångarna. Huden är röd och fjällande.
SYMTOM
Den torra typen av mjäll lossnar lätt och snöar ner på axlarna. De kan även
bildas i ögonbrynen. Den feta typen bildar en grågul, fet, fastsittande beläggning på hårbotten. Svårare fall av mjällbildning kan vara svåra att skilja från
psoriasis.
60
PROFYLAX MOT TORR HÅRBOTTEN
• Använd ett milt schampo. Starka hårprodukter som t ex gelé, mousse
och spray som innehåller mycket alkohol kan torka ut hårbotten.
• Hårbottengel, ACO är en fettfri fuktgivande gel som kan provas vid
problem med torr hårbotten.
BEHANDLING
LINDRIG MJÄLLBILDNING
Vid lättare former av mjäll kan det räcka att under en period tvätta hår och
hårbotten med ett milt mjällschampo, Mjällschampo ACO (pirokton olamin).
Mjällschampo, dubbelverkande ACO (pirokton olamin, salicylsyra) kan
användas varannan dag vid måttlig mjällbildning. Dubbelverkande syftar på de
två innehållsämnena pirokton olamin som är svampdödande och salicylsyra
som i första hand verkar keratolytiskt.
KRAFTIG MJÄLLBILDNING
I första hand rekommenderas Fundan, Fungoral, Ketokonazol, Ketoson eller
Kezol schampo, som innehåller 2 % ketokonazol. Schampot får verka i minst
5 minuter. Hår och hårbotten behandlas 2 gånger i veckan under en månad.
Därefter kan schampot användas i förebyggande syfte, 1 gång per vecka eller
vid behov. Håret kan hos enstaka personer bli torrt och sprött, medan det hos
andra till och med kan upplevas fetare. Vanligt schampo och lite balsam efter
behandlingen kan förbättra.
Preparat innehållande selensulfid såsom Selsun 2,5 % eller Selukos 2,5 %
suspension är alternativ som kan rekommenderas i andra hand. De masseras
in i hårbotten som ett schampo, fyra gånger på två veckor och därefter vid
behov. Håret kan initialt bli mera fett. (Selsun 2,5 % suspension används
ibland efter rekommendation från sjukvården vid svampinfektionen Pityriasis
versicolor).
Vid mjäll och samtidig beläggning i hårbotten kan Sevorex kräm användas.
Den innehåller salicylsyra och svavel, vilket löser upp mjäll och ”skorpbildningar”. Krämen masseras in i hårbotten som ett schampo, två gånger i veckan
tills förbättring och därefter en gång i veckan. Orsakar inte fett hår.
LINDRIGT MJÄLLEKSEM
Vid lätt klåda och rodnad i hårbotten kan Hydrokortison kräm eller
Uniderm kräm (1 % hydrokortison) provas till natten, som ett komplement
till ett mjällschampo. Om eksembesvären kvarstår efter 1 veckas hydrokortisonbehandling rekommenderas läkarkontakt.
61
Hår
Mjäll går inte att bota. Man kan däremot dämpa besvären.
SKORV
KONTAKT MED SJUKVÅRDEN
Symtom?
Om barnet har mycket skorv som återkommer trots egenvårdsbehandling.
Spädbarn har ofta feta gulvita fjäll i hårbotten och i ögonbryn. De försvinner
ofta av sig själv.
BEHANDLING
Hår
Baby Bath Oil smörjs på små fläckar i hårbotten och får sitta i under natten.
Beläggningen skrapas försiktigt bort med finkam eller mjuk tandborste. Håret
tvättas sedan med milt schampo. Behandlingen kan upprepas 1-2 gånger i
veckan vid behov.
Salsyvase salva 1 % (salicylsyrevaselin) används på samma sätt vid kraftigare
besvär.
62
Download