Expedition Dystopia - Hedvig Eleonora scoutkår

advertisement
Expedition Dystopia
Världen har kastats i kaos efter att ett
uråldrigt virus orsakat en stor epidemi!
Viruset har tidigare varit infruset i jordens glaciärer men i
samband med den globala uppvärmningen har det släppts lös.
Dessutom har solstormar härjat och förstört det moderna
samhällets elektronik och infrastruktur. KAOS!!!
Som tur är har vi scouter klarat oss bra tack vare våra
naturkunskaper och vår samarbetsförmåga. Världen behöver vår
hjälp och vi är dess sista hopp….
Att rädda världen är inget som ett land kan klara av själv varpå
världen har gått ihop och samlat sina sista krafter för att bilda
Expedition Dystopia, världens sista chans till räddning.
Därför kommer Spanarna, vår vänkår, till HE från Helsingfors.
Detta Nordiska Läger kommer att pågå i närheten av Stockholm den 19-26:e juli 2016
med efterföljande Home Hospitality hos de svenska familjerna den 26-28:e juli i
Stockholm.
Totalsumman för lägret är 2000 kr, där 300 kr av dessa skall betalas i samband med
denna definitivanmälan. Alla pengar betalas till
Kontonummer: 6144-253 305 802
Bank: Handelsbanken
Glöm inte att ange ditt barns namn vid inbetalningar!
Ifyllt hälsokort, boendeanmälan, undertecknade regler och anmälningsavgift (300
kr) räknas som anmälan och lämnas in senast den 1 juni.
OBS! För att garantera ditt barns plats på lägret måste resterande lägeravgift, alltså
1700 kr, betalas in senast den 25 juni.
Vid avanmälan betalas inte anmälningsavgiften tillbaka.
Om ni skulle ha några problem med att betala beloppet är ni välkomna att höra av er till
oss.
Hälsoblankett Nordiskt Läger 2016
Hedvig Eleonora Scoutkår / Spanarna VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT!!
Scoutens namn ______________________________________________________________
Personnummer (10 siffror) ____ ____ ____ ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____
Postadress __________________________________________________________________
Vårdnadshavare # 1
Namn _______________________________________________________________________
Mobil #: ____________________________________________________________________
Hem #: _____________________________________________________________________
Vårdnadshavare # 2
Namn _______________________________________________________________________
Mobil #: ____________________________________________________________________
Hem #: _____________________________________________________________________
Ytterligare kontaktpersoner under lägret:
Namn _______________________________________________________________________
Mobil #: ____________________________________________________________________
Hem #: _____________________________________________________________________
Scouten är allergisk mot, eventuell specialdiet och ev. medicinering som vi ledare bör ha
kännedom om:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Simkunnighet; □ Inte alls □ 100 meter □ 200 meter eller mer
□ Min scout får inte vara med på foto som läggs upp på t.ex. kårens hemsida eller sociala medier
Datum _______________ Vårdnadshavares Underskrift _____________________________
Denna blankett kommer att förstöras efter Lägret.
Regler för Nordiskt Läger Expedition Dystopia 2016
För att vi alla ska få en trevlig vecka tillsammans i sommar har vi några regler som vi alla
måste följa.
Följs inte reglerna under lägret, blir vi ledare tvungna att skicka hem scouterna, då vi
inte kan ta ansvar för dem om reglerna inte följs.
Läs igenom detta noga och prata igenom reglerna tillsammans i familjen så alla vet vad
som kommer att gälla. Skriv sedan på talongen och skicka den eller lämna den till Jannia
eller Angelika på Kåravslutningen.
Regler;







Vi lämnar aldrig lägerområdet utan att informera ledarna. Skogen är stor och
ledarna måste veta var alla är hela tiden.
Vi har alltid på oss scoutskjortan vid alla aktiviteter, om inte ledarna säger något
annat.
Under Home Hospitalityn i Stockholm kan bli ett undantag från klädreglerna, om
ledarna säger det.
Tider som ledarna förmedlar är till för att hållas, annars missar vi aktiviteterna.
Sover det gör alla hemma i sitt tält och inga gäster får sova över i tältet.
Alla värdesaker ansvarar man själv för. Alla värdesaker kan få fötter och byta
ägare, särskilt om de lämnas i tältet.
Vi ringer inte hem utan att först ha berätta det för ledarna.
Övriga regler vi kommer ha är självklara och används av oss på varje scoutmöte under
hela terminen.
Vid frågor eller oklarheter hör av er till
Jannia Berndtsson: [email protected]
Angelika Brodka Karlsson: [email protected]
__________________________________________________________________________
Regler för Nordiskt Läger 2016
Vi har alla i familjen läst och accepterat reglerna.
Scoutens namn: _____________________________________________________
Scoutens signatur: ___________________________________________________
Målsmans signatur: __________________________________________________
Boendeanmälan till Nordiska lägret 2016
Hej scouter och scoutföräldrar!
De sista dygnen av Spanarnas besök kommer att spenderas i Stockholm men en så kallad
Home Hospitality. Under denna kommer de finlandssvenska scouterna att bo hemma
hos sina svenska kompisar. Dagarna kommer fyllas av aktiviteter för alla scouter men på
kvällarna kommer de att vara i sina respektive boenden. Som värdfamilj kommer ni att
behöva stå för frukost och middag, men under dagsaktiviteterna kommer scouterna
själva att bekosta sin lunch.
Ert scoutbarn namn: ____________________________________________________________
Målsmans underskrift: __________________________________________________________
□ Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot extra scouter under Home Hospitalityn
□ Vi tar gärna emot en eller flera scouter!
Om ni kryssade i den första rutan behöver ni ej fortsätta fylla i blanketten.
□ Vi kan ta emot ___ antal scouter.
□ Vi har vana med matallergier och/eller matpreferenser
Om ja, vilka:
_____________________________________________________________________
□ Vi har pälsdjur
Om ja, vilken sort:
______________________________________________________________________
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards