SVEA E-‐tjänst™ -‐ Egenkontroll via dator eller app!

advertisement
SVEA E-­‐tjänst™ -­‐ Egenkontroll via dator eller app! SVEA´s E-tjänst är ett web-baserat egenkontrollprogram med
rutinmallar för egenkontroll inom livsmedel, arbetsmiljö, brand samt miljö. Vi
anpassar egenkontrollprogrammet efter din verksamhet.
Vår E-tjänst är speciellt utformad för användning i industri, butiks- och restaurang
miljöer.
E-tjänsten kan användas både via dator, app
eller kombinerat.
Temperaturgivare kan anslutas till systemet
som då automatiskt läser av temperaturerna i
dina kylar och frysar. Vid felaktiga
temperaturer larmar systemet, så du snabbt
kan vidta åtgärder för att minska risken för
förstörda livsmedel.
Användaren kan snabbt och enkelt navigera
sig fram i vår webbaserade E-tjänst. Det tar
mindre än två minuter för en användare att
förstå hur man hittar rätt i applikationen. Det
är också enklare och mer användarvänligt att
utföra dokumentering i systemet, därmed blir
livsmedelshanteringen säkrare. Som helhet leder E-tjänsten till minskad administrativ
belastning som förenklar egenkontrollarbetet och underlättar för dig vid myndighetens
inspektion samt vid internrevision.
Tjänsten är tillgänglig via internet, vilket innebär att övervakning och kontroll av hur
systemet används kan ske på distans. Av erfarenhet vet vi dock att lokal tillgänglighet
för personalens är en avgörande faktor för att man ska använda ett system. Därför
rekommenderar vi användning av väggmonterade pekskärmar, som är strategiskt
utplacerade i lokalen. Det underlättar för den dagliga driften av egenkontrollarbetet.
SVEA´s E-tjänst fungerar naturligtvis utmärkt på alla typer av datorer som går att
internetansluta.
Programmet är framtaget av vår samarbetspartner Adaptisa AB vilka har lång och
gedigen erfarenhet och kunskap inom området.
Välkommen
att
kontakta
vår
kundtjänst,
tel
020-47
45
00
[email protected], eller någon av oss direkt för mer information.
e-post
SVEA Miljö & Hygien AB
Gustavslund
13
192 77 Sollentuna
020-47 45 00
[email protected]
www.sveamiljo.se
Download