ES Estetik och media

advertisement
ES Estetik och media
– bild- och samhällsprofil
Utbildning för hållbar utveckling
Vad är speciellt med vårt ES-program?
Genom skolans projektinriktade arbetssätt lär du dig att både samarbeta
och att arbeta självständigt samt att utnyttja din kreativitet. Under dina tre
år kommer du att lära dig saker som du har nytta av både i arbetslivet och
när du läser vidare på universitet eller högskola. Du övar dig i att kritiskt
granska det som händer i världen och att uttrycka dina åsikter på många
olika sätt, såväl muntligt som skriftligt och med hjälp av bilder och film.
Hur kan du förändra världen med hjälp av kamera,
pensel, grafik och film?
Vad berättar bilder och media om människor och
samhälle?
Varför är det så effektivt att påverka med bilder?
Är du intresserad av att lära dig mer om samhället samt att uttrycka
dig med hjälp av bild och digitala tekniker? Då är estetiskt program
på Globala gymnasiet definitivt ett program för dig!
På ES Estetik och media – bild- och samhällsprofil utvecklar du både
dina praktiska och teoretiska kunskaper. Självklart blir du behörig till
högskolan.
Vad läser du på Globala gymnasiets ES-program?
Den estetiska och kreativa grunden i programmet ger vi genom kurserna
Digitalt Skapande, Bild och form, Estetisk kommunikation, Medieproduktion 1 och 2. Programmets samhällsfördjupning betonas i kurserna
Samhälle 2 och 3, Filosofi, Psykologi och Moderna Språk.
Varför arbetar vi mycket i projekt?
Samhällskurserna och de estetiska kurserna berikar varandra i programmets tvärvetenskapliga projekt. Du lär dig samarbeta i grupp. Genom
ämnesintegrering skapas ny förståelse för komplexa ämnesområden som
till exempel globalisering, hållbar utveckling och rättvisefrågor. Genom de
estetiska ämnena finns också stora möjligheter att kommunicera och påverka din omvärld. Exempel på projekt är: Media is Go(o)d?,Vad är konst?,
Gender och Glokalt.
Fältstudier
I undervisningen är det viktigt att skola och samhälle kopplas samman. Vi
har som mål att genomföra uppdrag åt till exempel organisationer, myndigheter eller företag som vi redan samarbetar med. Vi har bland annat
samarbetsavtal med Amnesty, Plan Sverige och WWF. Programmet har
internationella samarbetskontakter och fältstudier har till exempel skett
med en skola i Ukraina.
b-e-r-g.se
Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen
1150 p
Gymnasiearbete
100 p
Estetisk kommunikation
100 p
Konstarterna och samhället
50 p
Digitalt skapande 1
100 p
Medieproduktion 1, 2
200 p
Medier, samhälle och kommunikation 1
100 p
Bild och form 1b
100 p
Filosofi 1
50 p
Moderna språk
100 p
Samhällskunskap 2, 3
200 p
Psykologi 1
50 p
Individuellt val
200 p
Totalt:
2 500 p
Du kan läsa mer om Globala gymnasiet på vår hemsida:
www.globalagymnasiet.stockholm.se
GLOBALA GYMNASIET
Hornsgatan 93, 117 28 Stockholm
Telefon: 08-508 39 850, Fax: 08-508 39 855
E-post: [email protected]
Download