Bön om att få bli använd av Gud

advertisement
Bibelskolan.com
Bön om att få bli använd av Gud
Hjälp mig, Gud, att jag förvaltar
för din räkning vad du ger,
att hur allt sig här gestaltar,
jag dig älskar mer och mer!
Giv mig nåd att själar vinna
för dig själv, o Jesus kär!
Må mitt ljus beständigt brinna
klart och rent i mörkret här!
JOSEF GRYTZELL
http://www.bibelskolan.com/cms
Powered by Joomla!
Genererad: 14 July, 2017, 17:04
Download