Bästa EU-parlamentariker, Undertecknad representerar Judiska

advertisement
Stockholm 2017-05-30
Bästa EU-parlamentariker,
Undertecknad representerar Judiska centralrådet i Sverige, en sammanslutning av de judiska
församlingarna i Sverige. Jag uppmanar dig att stödja förslaget att anta IHRA:s (International
Holocaust Remembrance Alliance) definition av antisemitism. Regeringar, myndigheter och
intuitioner måste tydligare definiera vad som är antisemitism för att bättre kunna arbeta för att
motverka antisemitismen i Europa. Se definitionen i sin helhet på Europeiska kommissionens
hemsida. (http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144)
Det är ytterst angeläget att bekämpa den ökande antisemitismen i Sverige och Europa.
Attacker på judiska individer sker mer eller mindre dagligen i Europa. Antisemitiska
föreställningar kommer till uttryck både i tryckta och sociala media. Vi vänder oss starkt emot
försök från individer och politiska organisationer att politisera eller marginalisera kampen mot
antisemitism, så väl som kampen mot någon form av rasism och diskriminering.
Europaparlamentets antagande av IHRA:s definition of antisemitism är ett tydligt budskap till
de judiska församlingarna i Europa att ni tar vår säkerhet och våra mänskliga rättigheter på
allvar.
Aron Verständig, Ordförande Judiska centralrådet
Box7427•10391Stockholm
Tel0858785800•Fax08-58785858•[email protected]
Download