Med hälsan i fokus - Sidan hittades inte

advertisement
Med hälsan i fokus
Kristina Sörensen och Catrin Gustavsson Leg. Apotekare.
Anita Carlsson och jag, Eva Andin har varit i Vänersborg på en utbildningsdag
som hette ”Med hälsan i fokus”. Den var mycket givande och intressant, jag ska
försöka delge en del vad det handlade om.
Läkemedelsanvändningen har ökat med 60 % de sista 20 åren. Det beror på
många olika faktorer bl.a.:
 Mycket behandlas förebyggande.
 Vi har ökade kunskaper (genom reklam).
 Fler behandlingsbara sjukdomar.
Något man ska tänka på (och diskutera med sin läkare) är att man har rätt
läkemedel för sina behov. Läkemedelsanvändningen kan förändras över tid,
behöver därför ses över och kollas upp regelbundet.
Under förmiddagen pratade vi om 5 punkter.
1.
2.
3.
4.
5.
Kroppsliga förändringar
Förstoppning
Smärta
Sömnstörning
Läkemedelsanvändning
Åldrandet kan förändra effekten av läkemedel.
Läkemedel stannar kvar längre tid i kroppen. Det beror på kroppens reningsverk,
njurar och lever, minskar i kapacitet med stigande ålder. Levern är lätt att ta
prov på för att se hur kapaciteten är. Muskelmassan/kroppsvätska minskar det
påverkar också upptagningen av läkemedel. Hjärnan blir känsligare för läkemedel
med stigande ålder och blodtrycksreflexen blir sämre. Det kan man märka när
man har legat och reser sig hastigt kan man känna lite yrsel.
Förstoppning beror ofta på minskad tarmrörelse, peristaltik. Beror ofta på att
man rör sig (motionerar mindre) med stigande ålder, kan vara någon sjukdom och
vissa läkemedel påverkar också tarmen. Därför är det viktigt vad vi äter, en
hutt rapsolja på morgonen kan ibland ersätta medicin.
Mot smärta kan ibland sjukgymnastik hjälpa istället för läkemedel, man kan
prova sig fram och utvärdera. På så sätt behöver man kanske inte ta
värktabletter som kan ge biverkningar.
Fast mediciner är receptfria behöver de inte vara ”snälla” (ofarliga). Äter man
dessutom receptbelagd medicin ska man diskutera med sin läkare innan man tar
fler. Läkemedlen kan påverka många andra organ i kroppen.
Sömnstörningar är vanligt, men det finns mycket att göra innan man tar
sömntabletter. Försök få en naturlig trötthet och tänk på att sömnbehovet
minskar när man blir äldre. Sömnmedel är vanebildande/beroendeframkallande
och ger biverkningar som: dagtrötthet, glömska, yrsel och förvirring. Det är lätt
att hamna i ett behov. Rekommenderade läkemedel vid sömnstörning hos äldre
är Zopitelon eller Imovane. De har lagom halveringstid (hur lång tid det tar
innan den går ur kroppen). Riskfyllda är Stesolid, Flunitrazepan, Nitrazepen,
Propavan, Theralen, Atarax och Lergigan. De här har långa halveringstider och
är vanebildande.
Är man 75 år eller äldre och har 5 st mediciner eller mer, har du rätt till
läkemedelsgenomgång 1ggr/år.
Tänk på att berätta för läkaren om du tar något receptfritt läkemedel. Oavsett
ålder ska man få en läkemedelslista + läkemedelsberättelse vid utskrivning från
sjukhus.
Alla har säkert undrat när man får läkemedel utskrivet av läkare och kommer
till apoteket och där vill de ändra och ta en billigare sort. Läkaren vet inte
priset och apotekaren ger en likadan medicin men billigare.
Tänk på att: Mediciner ska utvärderas och omprövas kontinuerligt.
På sidan www.kollpalakemedel.se kan man kolla läkemedel och mycket annat.
Download