Information om integritet och cookies

advertisement
Information om integritet och cookies
Personuppgiftsansvariga
Personuppgiftsansvarig
Western Union Payment Services Ireland
limited
Gäller från: augusti 2015
I denna information beskriver vi hur Western Union Payment Services Ireland Limited (nedan kallat
WUPSIL) samlar in och använder dina personuppgifter och vilka uppgifter vi får när du besöker eller
använder webbplatsen MyWU i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
Western Union samlar in personuppgifter om dig från olika källor, bland annat de som anges nedan.
Du godkänner att uppgifterna behandlas i de syften och på de sätt som anges i den här
informationen, bland annat genom att överföras till länder utanför EES, till exempel USA.
•
•
•
•
•
•
•
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar när a) du ber oss eller något av våra närstående
bolag, Western Union-ombud (nedan kallade närstående bolag) att skicka eller ta emot
pengar, anmäler dig till eller använder någon av våra andra produkter eller tjänster, b) du
lämnar personuppgifter i ansökningar eller andra formulär som du skickar till oss eller våra
närstående bolag, eller c) du i övrigt lämnar personuppgifter till oss, våra närstående bolag
eller annan.
Vi samlar in och skapar personuppgifter om dig och dina transaktioner med oss eller
närstående bolag.
Vi samlar in personuppgifter om dig från olika utomstående källor som våra affärskunder,
myndigheter, kund- och kreditupplysningsföretag och andra som tillhandahåller information
för att hjälpa oss tillhandahålla dig med de produkter och tjänster som beställer eller för att
hjälpa oss driva vår verksamhet.
Vi samlar in personuppgifter när vi är skyldiga att göra det enligt lag och i enlighet med
efterlevnadsprogram, särskilt sådana som rör penningtvätt och brotts- och
bedrägeribekämpning.
När du besöker vår webbplats samlar vi in personuppgifter om den domän och värd du
använder för tillträde till Internet, din dators IP-adress, webbläsare och operativsystem, datum
och tid när du besökte vår webbplats och vilken webbplats du besökte när du använde en
länk för att gå vidare till vår webbplats.
Vi kan samla in och behålla uppgifter om bank, betalkort och andra betalningsuppgifter som
du lämnar när du använder våra tjänster och för användning i framtida transaktioner och
tjänster.
Vi samlar in personuppgifter om dina aktiviteter på Internet såsom beskrivs nedan i punkten
”Cookies och Internetteknologi”.
Personuppgifterna vi samlar in omfattar till exempel, namn, adress och telefonnummer,
information om den identifikation du använder för att skicka eller ta emot en transaktion (om
det krävs enligt lag) inklusive identifikationen och en kopia av identifikationshandlingen,
transaktionsaktivitet, bankkonto och betalningsinformation samt de produkter och tjänster du
har hos oss och din användning av dem, samt din dators IP-adress och andra uppgifter om
dina aktiviteter på Internet.
HUR ANVÄNDER VI INFORMATIONEN?
Vi använder personuppgifterna vi samlar in om kunderna för att
•
•
•
•
•
•
•
tillhandahålla, leverera och hjälpa oss tillhandahålla, hantera och leverera produkter och
tjänster till dig (inklusive penningöverföringar, betalningstjänster, förbetalda kort,
lojalitetsprogram och andra produkter och tjänster från Western Union) och för att hjälpa oss
förbättra och utveckla dessa tjänster,
kunna skicka och hålla dig informerad om affärskommunikationer om produkter och tjänster
från Western Union eller andra (beroende på vilka val du har gjort), lojalitetsprogram och
andra uppdateringar,
kontrollera information du har lämnat i syfte att genomföra, handlägga eller verkställa
transaktioner, för att hantera våra kundrelationer, bekräfta din behörighet för olika tjänster
eller produkter du ansöker om och för att se till att uppgifterna i våra register är riktiga,
uppfylla lagstiftning och myndighetsföreskrifter, inklusive sådana som rör penningtvätt och
liknande brottslighet eller misstänkt brottslighet,
om du ansöker om att bli ett Western Union-ombud använder vi de personuppgifter du lämnar
för att granska din ansökan och kontrollera om du är behörig och lämplig att bli ett ombud,
du ska kunna använda webbplatsen på bästa sätt, bland annat lagra dina inställningar,
lösenord och annan information samt spåra aktiviteten på vår webbplats, för att få mer
kunskap om hur effektiva våra reklamkampanjer är, för att fastställa om du kom till vår
webbplats via en bannerannons eller ett närliggande bolags webbplats, för att lämna
information som är anpassad till dina intressen på andra webbplatser, för att fastställa hur du
har reagerat på reklammeddelanden, och
vi använder också personuppgifter om dig för att kunna driva denna webbplats bättre och
förbättra kundernas upplevelse och driften av vår verksamhet.
COOKIES OCH INTERNETTEKNOLOGI
Vi använder Internetteknologi som cookies och pixeltaggar i olika syften, bland annat de som anges
nedan.
Transaktionscookies – cookies som används för viktiga funktioner när du besöker webbplatsen. Det
kan vara att identifiera vilket land och språk som ska användas, behandla transaktioner, fastställa
vilken version av webbplatsen du använder (t.ex. en version för mobiltelefoner eller för datorer),
upptäcka och bekämpa bedrägeri, underlätta efterlevnad och webbplatsstabilitet. Cookies av detta
slag anses vara nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.
Prestationscookies – cookies som samlar in information om webbplatsens prestation och din
användning av webbplatsen, t.ex. vilka sidor du besöker eller om du råkar ut för något fel, så att
Western Union lättare kan lösa problem på webbplatsen och fastställa hur mycket de olika delarna av
webbplatsen används. Denna typ av cookie samlar normalt in statistisk, anonym information. All
information är anonym och används enbart för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion, förstå
vilka intressen du har och mäta marknadsföringseffektivitet. Om du vill avregistrera dig från sådana
cookies kan du ändra dina webbläsarinställningar.
Marknadsföringscookies – cookies som hjälper oss tillhandahålla marknadsföring till dig och mäta
hur framgångsrik vår marknadsföring är. De är kopplade till tjänster både från Western Union och
tredje part och kan vara undersökningar, marknadsföringsförfrågningar, ”Like”- och ”Share”-knappar
från tredje part m.m. som innehåller länkar till sociala nätverk som Facebook, vilka därefter kan
komma att använda informationen om ditt besök. Om du vill avregistrera dig från sådana cookies kan
du ändra dina webbläsarinställningar.
På den här webbplatsen använder vi följande cookies:
Cookies
Beskrivning
Typ
SESSIONPHP
Denna cookie gör att WU kan tillhandahålla
självservicefunktioner till medlemmar så att
de kan använda viktiga funktioner på
webbplatsen, som att kontrollera hur många
poäng de har, lösa in förmåner och
acceptera erbjudanden från närstående
Transaktionscookie
bolag.
Google Analytics
(_ga, _utc)
Denna cookie möjliggör analys av
webbplatsanvändning genom Google
Analytics plattform. Den ger också enkel
tillgång till åtgärder som inlösen och fel som
användaren har råkat ut för.
Analytisk cookie
Språkcookies
Dessa hjälper oss att fastställa vilket språk
du har på webbplatsen, så att du får samma
språk på alla sidor.
Transaktionscookie
Add This
Denna cookie gör att användarna kan dela
webbplatsinnehåll med hjälp av de
vanligaste sociala nätverken som Facebook,
Twitter, Google+ m.fl.
Marknadsföringscookie
Du kan ändra cookieinställningarna i dina webbläsarinställningar. Om du avaktiverar cookies på din
webbläsare kommer det dock att begränsa funktionerna på webbplatsen och kan göra det svårare att
genomföra en transaktion.
VILKEN INFORMATION LÄMNAR VI UT?
Vi kan lämna ut personuppgifter
•
•
•
•
•
till bolag i Western Unions koncern, till exempel Western Union International Limited, Western
Union Financial Services Inc. och Western Union Payment Services UK Limited,
till företag som hjälper oss att sköta eller förbättra vår verksamhet eller som hjälper oss
leverera produkter och tjänster till dig,
för att uppfylla lagstiftning, myndighetsföreskrifter, säkerhets- och databehandlingskrav,
utländska myndigheters krav som vi, våra närstående bolag eller tjänsteleverantörer omfattas
av, till exempel lagstiftning om penningtvätt,
till organisationer som hjälper oss hantera transaktioner, kontrollera kunduppgifter och för att
hjälpa oss motverka skulder, bedrägeri stöld eller förlust,
enligt vad som tillåts enligt gällande lagstiftning och föreskrifter.
Western Union och närstående bolag runt om i världen kan lämna ut personuppgifter om dig, bland
annat namn, kundnummer, adress, transaktionsmönster och bankkontouppgifter, i) om vi är skyldiga
att lämna ut sådan information enligt lokal eller utländsk lagstiftning eller ett rättsligt förfarande, eller ii)
till myndigheter som upprätthåller lag och ordning eller andra regeringstjänstemän (i detta land, USA
och andra länder) i syften såsom att upptäcka, utreda, åtala och motverka brott, exempelvis
penningtvätt och liknande brottslighet. Mottagarna kan i sin tur komma att lämna ut personuppgifterna
i dessa och liknande syften.
SEKRETESS OCH SÄKERHET
Vi vidtar åtgärder för att upprätthålla ett fysiskt, tekniskt och rutinbaserat skydd som uppfyller gällande
lagstiftning och myndighetsföreskrifter för att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar också åtgärder för
att endast de anställda, ombud och företrädare som behöver informationen ska få tillgång till den.
Trots dessa åtgärder kan tredje parter, som du säkert känner till, olagligt komma åt eller hindra
kommunikationer som skickas till oss eller otillbörligt få dig att lämna ut information till dem genom att
framställa sig som Western Union.
PERSONLIGT VAL
Om du har gett oss tillstånd att använda, lagra och lämna ut information om dig har du rätt att ta
tillbaka detta tillstånd när som helst genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Om du drar tillbaka
ditt tillstånd kommer vi sluta att använda informationen, med undantag för om vi är skyldiga att lämna
ut den enligt lag.
Western Union lagrar ditt val och din transaktionshistoria i enlighet med våra bestämmelser om
lagring av register. Om du inte genomför någon mer transaktion under den tid vi lagrar uppgifterna tas
dina personuppgifter, och ditt val, bort.
INFORMATIONENS RIKTIGHET
Du kan (genom att kontakta oss på det sätt som anges nedan) begära att få se de personuppgifter vi
har om dig och be oss att rätta eller radera felaktiga eller inaktuella personuppgifter. Vi förbehåller oss
rätten att oberoende kontrollera alla påståenden. För att skydda din integritet vidtar vi också skäliga
åtgärder för att kontrollera din identitet innan vi genomför några rättningar. Vi förbehåller vi oss rätten,
om det tillåts enligt lag, att ta ut en administrationsavgift för att tillhandahålla information till dig i
enlighet med din begäran.
EXTERNA WEBBPLATSER
Western Unions webbplats kan innehålla länkar till tredje parter och tredje parters webbplatser kan
innehålla länkar till Western Unions webbplats. Western Union ansvarar inte för innehållet eller
integritetsbestämmelserna på sådana webbplatser.
ÄNDRINGAR
Western Union förbehåller sig rätten att ändra denna information. Uppdaterad information om
integritet publiceras på denna webbplats när en ändring genomförs. För att du ska ha aktuell
information uppmanar dig att läsa denna information när du besöker webbplatsen. Du kan när som
helst ändra dina val.
KONTAKTA OSS
Om du har några frågor, kontakta oss på kontakta oss.
Download