Sekretesspolicy för webbplats 2017

advertisement
SEKRETESSPOLICY
Webbplats
Vi uppskattar ditt besök på vår webbplats www.bjorkbacken.se alt. www.karaktarshotellet.se
Vi inser hur viktigt det är att använda dina personuppgifter på ett hederligt och ansvarsfullt sätt.
Vi vill informera om vilka uppgifter vi får reda på om dig när du besöker vår webbplats och vad vi
gör med uppgifterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker Webbplatsen.
Hur samlar vi in uppgifterna?
När du besöker Webbplatsen, kan vi bara identifiera din dators IP-adress. Trots dessa uppgifter
förblir du anonym, om du inte själv väljer att lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis
genom att registrera dig som medlem, genom att skicka e-postmeddelanden till oss eller om du
på annat sätt väljer att lämna uppgifter om dig själv eller din verksamhet. Väljer du att lämna
upplysningar som identifierar dig, samlar vi in dem för användning inom företaget, i de syften
som anges i denna sekretesspolicy. När du registrerar dig som medlem ber vi att du anger namn,
adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer.
Vidare kan vi i likhet med många andra organisationer lägga en så kallad cookie på din hårddisk
från vissa av Webbplatsens sidor. En cookie är en liten textfil som läggs på din hårddisk av vår
server och är ditt “id-kort” hos oss. Den är unik för dig, men innehåller inte information som
identifierar dig personligen och kan endast läsas av servern som skickade den. Bland annat gör
den att du enkelt kan navigera på Webbplatsen. Syftet är att berätta för vår server att du har
återvänt till en viss webbsida. Det spar tid för dig, för om du gjort en personlig utformning av
sidor eller registrerat dig för att få tillgång till vissa delar av Webbplatsen, hjälper en cookie
Webbplatsen att komma ihåg vem du är. Den hjälper oss även att förbättra Webbplatsen,
eftersom vi genom dem lär oss vilka delar av Webbplatsen som är populärast. De flesta
webbläsare är inställda för att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den
varnar dig innan du accepterar cookies och vägra att acceptera en efter varningen. Du kan även
ställa in din webbläsare så att den automatiskt vägrar acceptera cookies. Ställer du in din
webbläsare så, kanske du inte kan använda vissa delar av Webbplatsen.
Hur använder vi uppgifterna?
Vårt främsta syfte med insamlande av personuppgifter är att kunna erbjuda dig en anpassad
tjänst och att leverera en bättre tjänst och mer relevant innehåll. Vi använder de uppgifter vi
samlar in till att ge dig information eller tjänster du efterfrågar och för att förstå våra medlemmar
bättre. För att uppnå detta analyserar vi uppgifter om medlemmarnas demografiska förhållanden,
intressen och beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats. Forskning och analys
utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda medlemmar.
Vi kan även vid tillfälle använda de uppgifter du lämnat för att sända dig information (via brev
eller e-post) om oss och produkter och tjänster som vi tror är av intresse för dig. Du får sådan
information endast från oss. Du kommer inte att få sådan information om du angivit att du
motsätter dig det. Om du vid någon tidpunkt inte längre vill få sådan information från oss,
kontaktar du oss och anger ditt användarnamn.
1(2)
Copyright DokuMera
DM 4144 V 1.24
Var hamnar uppgifterna?
Björkbacken/Karaktarshotellet skänker inte bort, säljer eller hyr ut uppgifter om dig till tredje part.
För att kunna erbjuda bättre tjänster, kan vi komma att vidarebefordra personuppgifter till andra
företag inom vår koncern (som kan men inte måste finnas inom EU). Sådana företag kan finnas i
länder som inte erbjuder samma slags lagstadgade skydd för personuppgifter som dem som
gäller inom EU. Trots detta gör vi vårt bästa för att hålla dina personuppgifter konfidentiella inom
vår koncern, oavsett om det är inom EU eller om det skett en internationell överföring till andra
företag inom koncernen. Just nu har vi ingas andra företag i koncernen med behov av sådana
uppgifter varför alla dina uppgifter stannar i vårt företag, med hemsidan www.bjorkbacken.se alt.
www.karaktarshotellet.se
Vi kan i särskilda fall avslöja personuppgifter, när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga
för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på Webbplatsen
och brutit mot användaravtalet, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra
rättigheter eller egendom, eller våra medlemmars eller andra besökares rättigheter, när vi är i
god tro och är övertygade om att lagen kräver att vi avslöjar uppgifterna.
Genom att använda vår webbplats och/eller registrera dig som medlem, samtycker du till att dina
personuppgifter används på det sätt som anges i denna sekretesspolicy.
Kontrollera att uppgifterna är korrekta
Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be
oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. (Glöm inte att ange användarnamn.) När dina
medlemsuppgifter raderas har du inte längre tillträde till de delar av webbplatsen som är avsedda
för medlemmar, vilket även omfattar ett eventuellt e-postkonto.
2(2)
Copyright DokuMera
DM 4144 V 1.24
Download