Projektspecifikation

advertisement
Värmdö gymnasium
Datainstitutionen
Webbdesign
mar-04
Projektspecifikation
Detta är en specifikation av den projektuppgift som ingår i kursen Webbdesign.
Din uppgift är att bygga en webbplats åt ett företag.
Ett verkligt eller fiktivt företag
Du får välja ut ett riktigt företag eller hitta på ett eget. Företaget ska just lansera sig på
Internet så sidan måste sälja!
Uppgift
Din uppgift är att skapa en central webbplats åt ett företag samt specifika webbsidor som
beskriver olika verksamheter inom företaget.
Allmänt
 Webbplatsen ska vara överskådlig och lättnavigerad.
 De ska ha samordnad ”Look & Feel” och funktionalitet.
 Presentationerna av verksamhetsområden bör vara intresseveckande.
 Katalogstruktur och länkstruktur skall vara lätta att underhålla.
 Det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt flytta webbplatsen till en annan server.
Företagets startsida
Denna sida är huvudsida och roten i webbträdet. En presentation av företaget ska ingå i denna
sida samt länkar till de olika verksamheterna (se nedan).
Verksamhetens webb
De här webbsidorna ska ligga i en/flera underkatalog/er till huvudwebben och ska utan större
besvär kunna flyttas till en annan server. Här presenteras verksamheten med text och bild.
Teknik
 Alla sidor ska skapas i HTML4.
 Det ska finnas någon typ av formulär.
 Webbplatsen ska formateras med en eller flera CSS-sidor
 Javascript ska användas på klientsidan.
 Något inslag av dynamisk HTML ska finnas på webbplatsen.
 Någon form av Flash/multimedia -produkt får gärna göra sidan attraktivare.
Redovisning
Webbsidorna ska läggas ut på en webbplats som är nåbar via Internet. Hela webbplatsen ska
också skickas till mig som en zip-fil. En muntlig redovisning kan komma att efterfrågas. Inget
som kommer in efter den deadline som vi tillsammans kommer överens om kommer att
beaktas eller öppnas. Bedömning görs på nivåerna G, VG och MVG.
Lycka till, Peter och Per
Sida 1 av 1
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards