Besöksstatistik Krisinformation.se mars 2014 VMA

advertisement
Besöksstatistik Krisinformation.se mars 2014
VMA-testet den 3 mars lockade mer trafik än normalt till Krisinformation.ses
startsida. Drygt 15000 besök registrerades på startsidan under månaden. Hela
webbplatsen fick strax över 41 000 besök.
Det på Twitter mest spridda inlägget rörde förorenat dricksvatten i Örebro. 111
delningar (retweets) gav 210 klick. Sammanlagt fick nyheten över 2700 besök
på webbplatsen, vilket är mycket.
I övrigt var mars en relativt händelsefattig månad. Trots ett antal stormvarningar från SMHI
kom ingen nyhet upp i femhundra besökare i mars, utom den ovan nämnda om
vattenproblemen i Örebro.
Första kvartalet 2014
Under perioden januari-mars fick Krisinformation.ses startsida 43928 besök. Motsvarande
period 2013 gav 21798 besök, alltså drygt hälften av detta.
Flest besök kom runt den 10 januari (nyhet om internationellt larmnummer för försvunna
barn, vilken spreds flitigt även i sociala medier, samt en vädervarning och avrådan för
Egypten) och den 3 mars (VMA-test). En topp syns också i slutet av januari, men orsaken till
denna är något mer svårtolkad.
Hela webbplatsen fick under det första kvartalet i år 115864 besök jämfört med 81292 första
kvartalet ifjol.
De mest lästa nyheterna kvartal 1 var Örebro kommun om dricksvattnet (2719 besök), UD
om oroligheterna i Bangkok (2184 besök) och Sveriges ambassad om situationen i Bangkok
(1467 besök).
Sociala medier, status 1 april 2014
Facebook: 4 683 likes.
Twitter: 37 168 följare.
Download