Investeringssparkonto

advertisement
• Du slipper deklarera enskilda transaktioner
• Du slipper den 30% kapitalbeskattningen,
betalar istället en schablonskatt på värdet!
• Ingen inlåsning av kapitalet. Kapitalet är
tillgängligt när du själv önskar.
• Kostnadsfritt förvar hos Investerum AB
• Får innehas av fysisk person eller
dödsbo, kan bara ägas av en person! En
person kan dock ha flera ISK.
• De värdepapper som vi på Investerum
ger rådgivning kring får naturligtvis
förvaras på ett ISK.
• Man kan rösta för sina aktier på
bolagsstämman.
• Den som tror på en bättre avkastning än
statslåneräntan….
1,65%
• Statslåneräntan i november året innan,
dvs 1,65% blir en schablonintäkt
• Schablonintäkten kan kvittas mot
kapitalförluster och utgifter i inkomstslaget
kapital.
• Inkomst av kapital beskattas med 30%, dvs
1,65% x 30% = 0,495% för 2012.
• Investerum lämnar kontrolluppgift till
Skattemyndigheten. Vi drar ingen skatt från
ISK.
Värdet av ingången av 1 kvartalet
Värdet av ingången av 2 kvartalet
Värdet av ingången av 3 kvartalet
Värdet av ingången av 4 kvartalet
Insättningar under året
Summa
Kapitalunderlag (1/4 av summan)
Schablonintäkt (kapitalunderlag *1,65%)
Generell information om
risker
Vissa investeringar och investeringsstrategier
innebär risker och är inte lämpliga för alla
investerare. Värdet på en investering kan falla
likväl som stiga och investerare kan komma att
få tillbaka minde än vad de ursprungligen
investerande. Tidigare resultat är inte
nödvändigtvis en indikator för investeringens
framtida prestanda. Inkomsten från en
investering kan variera, det gäller även den
nivå av beskattning som tillkommer. För att
hitta en lämplig risknivå är det viktigt att veta
syftet med placeringen och hur länge du vill
placera kapitalet. Det är viktigt att du väljer en
risknivå som passar just dig. Investerare bör
fatta sina egna investeringsbeslut och söka
neutral rådgivning när det är nödvändigt.
Närmare information om risker finns på
Investerums hemsida (www.investerum.se)
under menyvalet juridisk information.
Download