Pressmeddelande, den 8 oktober 2006 AU Holding kan nu via sitt

advertisement
Pressmeddelande, den 8 oktober 2006
AU Holding kan nu via sitt dotterbolag Svensk Guldplacering AB erbjuda
finguldstackor för investering.
AU Holding startar Svensk Guldplacering som ett svar på en efterfrågan från allmänheten att
kunna investera i guld. Bolaget kommer att erbjuda företag och kapitalstarka privatpersoner
möjligheten att investera i fysiskt guld i form av tackor.
De bolag som idag erbjuder guld för investeringsändamål håller en mycket hög spread, dvs.
skillnad mellan köp- och säljkurs, vilket gör det svårt för en investerare att få lönsamhet i sin
placering. Svensk Guldplacering kommer att erbjuda marknadens bästa spread och på så sätt
öka möjligheterna för investerare att få en bra avkastning.
För mer information om Svensk Guldplacering, besök www.svenskguldplacering.se.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Darius Stenberg
VD
Tel. 08-642 63 05
Fax. 08-694 80 26
Mobil: 070-823 72 06
[email protected]
www.auholding.se
Download